Väderdata

Senast ändrad: 13 augusti 2021
En metallställning med solpaneler och en metallställning med behållare. Foto.

Vi övervakar nederbörd samt instrålning åt SMHI sedan 1960-talet. Under 2013 installerades en egen väderstation som ingår i LantMet-nätverket.

I dagsläget registrerar vi vind, nederbörd, ljusinstrålning, avdunstning, lufttemperatur, marktemperatur och bladfukt. Data från väderstationen presenteras som timvärden i LantMets databas. Utöver detta så registreras jordtemperatur på ned till en meters djup i både öppen och bevuxen terräng. Under vintern mäter vi även snödjup.


Kontaktinformation

Johanna Wallsten, forskare/stf prefekt/Föreståndare SITES Röbäcksdalen
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
johanna.wallsten@slu.se, 090-786 8716

Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se