Väderdata

Senast ändrad: 29 augusti 2019
En metallställning med solceller som mäter jordtmperatur och en metallställning med behållare som mäter väderdata

Vi övervakar nederbörd samt instrålning åt SMHI sedan 1960-talet. Under 2013 installerades en egen väderstation som ingår i LantMet-nätverket.

I dagsläget registrerar vi vind, nederbörd, ljusinstrålning, avdunstning, lufttemperatur, marktemperatur och bladfukt. Data från väderstationen presenteras som timvärden i LantMets databas. Utöver detta så registreras jordtemperatur på ned till 1 meters djup i både öppen och bevuxen terräng. Under vintern mäter vi även snödjup.


Kontaktinformation

Boel Sandström, Försöksledare/avdelningschef Fältforskningsstationen
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
boel.sandstrom@slu.se, 090-786 8739

Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se