Sveriges lantbruksuniversitet
SITES logotyp. Illustration.

SITES Röbäcksdalen

 

SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. Nätverket sträcker sig över hela Sverige med olika ekosystem och klimatzoner, mellan jordbrukslandskap, naturskog, brukad skog, bäckvatten-system, sjöar, revirområden, högfjäll, fjällbjörkskog och myrar.

Röbäcksdalens forskningsstation representerar ett jordbrukslandskap där djur (dvs. stallgödsel, vall och bete) ingår. Goda möjligheter ges för studier av hållbarhet, effekter av klimatförändringar och agroekologi i odlingssystem med djur.

Följ Röbäcksdalens forskningsstation på Facebook
Publicerad: 03 maj 2021 - Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se
Loading…