Hoppa till huvudinnehåll
SITES logotyp. Illustration.

SITES Röbäcksdalen

 

SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. Nätverket sträcker sig över hela Sverige med olika ekosystem och klimatzoner, mellan jordbrukslandskap, naturskog, brukad skog, bäckvatten-system, sjöar, revirområden, högfjäll, fjällbjörkskog och myrar.

Röbäcksdalens forskningsstation representerar ett jordbrukslandskap där djur (dvs. stallgödsel, vall och bete) ingår. Goda möjligheter ges för studier av hållbarhet, effekter av klimatförändringar och agroekologi i odlingssystem med djur.

Följ Röbäcksdalens forskningsstation på Facebook
Publicerad: 16 augusti 2022 - Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se

Kontakter vid NJV

Prefekt: Johanna Wallsten, 090-786 8716
Ställföreträdande prefekt: Mårten Hetta, 090-786 8747

Postadress campus: SLU, norrländsk jordbruksvetenskap, 901 83 Umeå
Besöksadress campus: SLU, Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå, våning 5
Karta över NJV på Umeå campus

Post/besöksadress ladugården/SITES: Inst. för NJV, Verkstadsgatan 20A, 904 32 Umeå
Post/besöksadress fältforskning/SITES: Inst. för NJV, Verkstadsgatan 15A, 904 32 Umeå
Karta över NJV på Röbäcksdalen

Faktura-adress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07 Uppsala

Loading…