NJV:s spektrala labb

Senast ändrad: 03 december 2021

Spektrala tekniker blir mer och mer tillgängliga och användbara för icke-destruktiva mätningar. På Röbäcksdalen har vi flera olika typer av utrustning tillgängligt för att mäta i fält och i labb. Majoriteten av utrustningen finns i vårat labb på fältstationen. I ladugården finns det två GreenFeed som mäter gasproduktionen från mjölkkorna med spektral teknik. Läs mer om vår utrustning på den engelska sidan.

Webinarium från Öjebyns fältdagar 2020

Julien Morel berättar om fjärranalys vid Öjeby fältdagar 2020-08-27. Hur det kan användas och några pågående projekt. Filmen finns enbart på engelska.

 

 

Några av våra utrustningar:

En platt, fyrkantig masking som tar spektrala bilder. Foto.
FieldSpec 4 Wide-Res. Foto Johanna Wallsten
En person demonstrerar en maskin. Foto.
Julien Morel demonstrerar SPECIM hyperspektrala kameran. Foto Johanna Wallsten
Schematisk bild över hur en apparat som mäter gaser från munnen på en ko fungerar. Illustration.
Schematisk bild på GreenFeed-systemet i en fristående foderautomat (källa: GreenFeed Stand-Alone Feeder instruction manual, C-lock; Zimmerman, 2011).

UAV-baserad fjärranalys

Ultra-sonic sensor

Hyperspektrala radiometrar

Fältbaserade NDVI-sensorer på master

SPECIM hyperspektrala kamera

GreenFeed


Kontaktinformation