NJV:s spektrala labb

Senast ändrad: 16 april 2019

Spektrala tekniker blir mer och mer tillgängliga och användbara för icke-destruktiva mätningar. På Röbäcksdalen har vi flera olika typer av utrustning tillgängligt för att mäta i fält och i labb. Majoriteten av utrustningen finns i vårat labb på fältstationen. I ladugården finns det två GreenFeed som mäter gasproduktionen från mjölkkorna med spektral teknik. Svenska sidan är under uppdatering. Läs mer om vår utrustning på den engelska sidan.

En bild på en ganska platt fyrkantig masking som tar spektrala bilder
FieldSpec 4 Wide-Res. Foto Johanna Wallsten
Bild på en person som använder ett avancerat instrument
Julien Morel demonstrerar SPECIM hyperspektrala kameran. Foto Johanna Wallsten
Schematisk bild över hur en apparat som mäter gaser från munnen på en ko fungerar.
Schematisk bild på GreenFeed-systemet i en fristående foderautomat (källa: GreenFeed Stand-Alone Feeder instruction manual, C-lock; Zimmerman, 2011).

UAV-baserad fjärranalys

Ultra-sonic sensor

Hyperspektrala radiometrar

Fältbaserade NDVI-sensorer på master

SPECIM hyperspektrala kamera

GreenFeed


Kontaktinformation
Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se