Publikationer vid NJV

Senast ändrad: 16 augusti 2022
Vägghylla för vetenskapliga artiklar. Foto.

NJV publicerar  både vetenskapliga och  populärvetenskapliga arbeten. De populärvetenskapliga publiceras dels som korta info-blad kallade "Nytt från NJV" och dels som lite längre rapporter. Vi har även en informationsskrift om växtodling som heter "Norrländsk växtodling".

 

Klicka här för att se alla institutionens publikationer 

I länksamlingen nedan hittar du länkar till våra populärvetenskapliga publikationer Nytt från NJV, Rapporter från NJV, Röbäcksdalen meddelar, examensarbeten, samt Norrländsk växtodling, inklusive gödselberäkningar.

Vid lanseringen av SLUs nya hemsida var det många publikationslänkar som slutade fungera. Vi jobbar på att så fort som möjligt få dom på plats igen. 


Kontaktinformation

Mårten Hetta, Forskare/stf prefket
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
marten.hetta@slu.se, 090-786 8747, 070-589 83 55