Utbildning vid NJV

Senast ändrad: 03 december 2021

På NJV erbjuds grundutbildning inom Lantbruksvetenskap, Husdjursvetenskap och Biologi. Forskarutbildning erbjuds i Växtodlingslära, Markvetenskap, Biologi och Husdjursvetenskap.

NJV är en fakultetsgemensam institution och bedriver därför grund- och forskarutbildning på både VH- och NJ-fakulteterna. Vi erbjuder egna kurser, men deltar också som föreläsare på kurser och biträdande handledare till doktorander vid andra institutioner. Studierektor för grundutbildningen är Mohammad Ramin och för forskarutbildning är Johanna Wallsten. Länkar till våra sidor om grundutbildning och forskarutbildning finns längre ned på sidan.


Studierektor för gund- och forskarutbildning

Mohammad Ramin, forskare
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
mohammad.ramin@slu.se, 090-786 8720

Johanna Wallsten, forskare/prefekt/Föreståndare SITES Röbäcksdalen
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
johanna.wallsten@slu.se, 090-786 8716