Utbildning vid NJV

Senast ändrad: 24 juli 2019

På NJV erbjuds grundutbildning inom Lantbruksvetenskap, Husdjursvetenskap och Biologi. Forskarutbildning erbjuds i Växtodlingslära, Markvetenskap, Biologi och Husdjursvetenskap.

NJV är en fakultetsgemensam institution och bedriver därför grund- och forskarutbildning på både VH- och NJ-fakulteterna. Vi erbjuder egna kurser, men deltar också som föreläsare på kurser och biträdande handledare till doktorander vid andra institutioner. Studierektor för grund- och forskarutbildning är Johanna Wallsten. Länkar till våra sidor om grundutbildning och forskarutbildning finns längre ned på sidan.


Studierektor för gund- och forskarutbildning

Johanna Wallsten, forskare/stf prefekt/Föreståndare SITES Röbäcksdalen
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
johanna.wallsten@slu.se, 090-786 8716

Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se