Forskarutbildning

Senast ändrad: 03 december 2021

Institutionen har i dagsläget doktorander antagna i husdjursvetenskap och i växtodlingslära.

NJV arrangerar forskarutbildningskurser i växtodling, husdjurvetenskap och analysmetodik. Kurserna arrangeras både via SLU:s forskarskolor och via NOVA och utförs i samarbetet med andra institutioner vid SLU och andra universitet. Du kan läsa mer om våran kurser nedan. För mera information om rättigheter och skyldigheter runt forskarutbildningen hänvisar vi till SLU:s sida om forskarutbildning.

Introduction to hyperspectral imaging with focus on near infrared spectroscopy

Generell information

Kursen ger 4 hp/ECTS. Nästa kurstillfälle är hösten 2020.

Läs mer om kursen på den engelska sidan.

Forage evaluation in ruminant nutrition

Generell information

Kursen ger 5 hp/ECTS. Den har getts 2007, 2009, 2011, 2013 och 2015. Information om nästa kurstillfället är ej beslutat.

Läs mer om kursen på engelska sidan.

Ruminant Nutrition: Digestion and forage chemistry

Generell information

Kursen ger 7.5 hp/ECTS. Den har senast getts 2016. Datum för nästa kurstillfälle är ej beslutat.

Läs mer om kursen på den engelska sidan.

Dynamic Modelling of Cropping Systems

Generell information

Kursen ger 4 hp/ECTS. Senaste kurstillfället var  våren 2019. Nästa kurstillfälle är inte beslutat.

Läs mer om kursen på den engelska sidan.


Studierektor för forskarutbildning

Johanna Wallsten, forskare/prefekt/Föreståndare SITES Röbäcksdalen
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
johanna.wallsten@slu.se, 090-786 8716