Grundutbildning

Senast ändrad: 04 april 2018

NJV har ansvar för en egen kurs, är medansvarig på ett antal andra och forskare på institutionen står för undervisning på ytterligare kurser vid SLU i Uppsala och Alnarp, samt vid Umeå universitet.

Våra egna kurser

Vi har en egen grundutbildningskurs inom institutionen. Det är en fristående kurs på distans som heter Grovfoder - Odling och utfodring.

Vi är medansvariga för kursen Animalieproduktionens driftledning och system som går inom lantmästarprogrammet och för praktikkurserna Lantbrukets husdjur och Kvalificerad agronompraktik. Läs mer om våra kurser längre ned på sidan.

Övrig undervisning

Utöver de kurser vi ger själva så undervisar vi på flera kurser inom lantmästar- och agronomprogrammen. Vi undervisar om grovfoderodling på kursen Växtodling på lantmästarprogrammet. På agronomprogrammet undervisar vi på kursen Feed science and forage production som går på avancerad nivå.

Examensarbeten på olika nivåer

Vi handleder regelbundet examensarbeten på olika nivåer (kandidat, agronom, master och lantmästare). De som är intresserade av att göra ex-jobb hos oss kan höra av sig till relevant forskare eller kontakta studierektor Johanna Wallsten. Kontaktinformation och länk till sidan om examensarbeten finns längst ned på sidan.

Grovfoder - odling och utfodring

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om odling av grovfoder under svenska förhållanden samt konservering och utfodring av grovfoder, främst till mjölkkor. Några saker som kursen behandlar är:

  • Växtarter och sorter för vall och grovfoderproduktion i Sverige
  • Skötsel, produktion, konservering och utfodring av vall- och helsädsensilage
  • Översikt över kons matsmältning
  • Konventionell och ekologisk odling

Praktisk information om kursen:

  • Kursen kommer att gå under hela höstterminen (25 % av heltid), med start en vecka innan officiell terminsstart
  • Kursen har två fysiska träffar i Umeå, vara den första är obligatorisk och den andra videolänkas till SLU:s huvudorter Umeå, Uppsala, eller Alnarp.
  • Kursen går i huvudsak på svenska
  • Grundläggande förkunskaper för behörighet för till högskolestudier
  • Skriftlig examination på någon av SLU:s huvudorter Umeå, Uppsala, eller Alnarp

Kurstillfälle hösten 2018

Animalieproduktionens driftledning och system

Kursen är en del av tredje året på lantmästarprogrammet och går under block 1 och 2 på hösten. Institutionen för Biosystem och teknologi är huvudansvariga. NJV är medansvariga och ansvarar för ett block om grovfoderproduktion och -utfording.

Den studerande ska efter genomgången kurs ha förutsättningar att kunna leda verksamheter i animalieproduktion och genom fördjupade kunskaper i olika aspekter i produktionen av lantbrukets djur kunna förstå, tillämpa, analysera och värdera olika produktionsmetoder och system genom ett hållbart förhållningssätt.

Kurstillfälle hösten 2018

Praktik - Lantbrukets husdjur

Det finns 2 kurser och båda har kurstillfällen under höst, vår och sommar. Institutionen för husdjurens utfodring och vård är huvudansvariga. NJV är medansvariga och erbjuder praktikplats i på vår försöksgård med mjölkproduktion i Umeå. Godkänd kvalificerad Praktik - lantbrukets husdjur 1 är obligatorisk för att göra Praktik - lantbrukets husdjur 2.

I denna kurs ges möjlighet att skaffa sig praktik i hur man sköter lantbrukets husdjur. Kursen ges under valfri tid på året och ger dig som student möjlighet att praktisera vid någon av de utvalda försöksbesättningarna vid SLU. Du väljer själv vilket/vilka djurslag du helst vill arbeta med. De fyra första veckorna praktiserar du i djurstallarna och får handledning av kunnig personal på plats. Den sista veckan ägnas åt att sammanställa, redovisa och diskutera dina erfarenheter från praktikperioden.

Praktik - lantbrukets husdjur 1 våren 2018

Praktik - lantbrukets husdjur 2 våren 2018

Praktik - lantbrukets husdjur 1 sommaren 2018

Praktik - lantbrukets husdjur 2 sommaren 2018

Praktik - lantbrukets husdjur 1 sommaren 2019

Praktik - lantbrukets husdjur 2 sommaren 2019

Kvalificerad agronompraktik

Det finns 2 kurser och båda har kurstillfällen under höst, vår och sommar. Institutionen för husdjurens utfodring och vård är huvudansvariga och NJV är medansvariga. Godkänd kvalificerad agronompraktik 1 är obligatorisk för att göra kvalificerad agronompraktik 2.

Detta är kursen för dig som vill ha praktik inom ditt blivande yrke som Agronom. Kursen ges under valfri tid på året och omfattar totalt 5 veckor. Under 4 av dessa veckor deltar du i arbetet på en arbetsplats. Den sista veckan ägnas åt att analysera, sammanställa och redovisa sina erfarenheter från praktikperioden. 

Kvalificerad agronompraktik 1 vårtermin 2018

Kvalificerad agronompraktik 2 vårtermin 2018

Kvalificerad agronompraktik 1 sommaren 2018

Kvalificerad agronompraktik 2 sommaren 2018

Kvalificerat agronompraktik 1 hösten 2018

Kvalificerad agronompraktik 2 hösten 2018

Kvalificerad agronompraktik 1 vårtermin 2019

Kvalificerad agronompraktik 2 vårtermin 2019

Kvalificerad agronompraktik 1 sommaren 2019

Kvalificerad agronompraktik 2 sommaren 2019


Studierektor för grundutbildning

Johanna Wallsten, forskare/stf prefekt
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
johanna.wallsten@slu.se, 090-786 8716

Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se