Grundutbildning

Senast ändrad: 03 december 2021

NJV har ansvar för en egen kurs, är medansvarig på ett antal andra och forskare på institutionen står för undervisning på ytterligare kurser vid SLU i Uppsala och Alnarp.

Våra egna kurser

Vi har en egen grundutbildningskurs inom institutionen. Det är en fristående kurs på distans som heter Grovfoder - Odling och utfodring.

Vi är medansvariga för kursen Animalieproduktionens driftledning och system som går inom lantmästarprogrammet och för praktikkurserna Lantbrukets husdjur och Kvalificerad agronompraktik. Läs mer om våra kurser längre ned på sidan.

Övrig undervisning

Utöver de kurser vi ger själva så undervisar vi på flera kurser inom lantmästar- och agronomprogrammen. Vi undervisar om grovfoderodling på kursen Växtodling på lantmästarprogrammet. På agronomprogrammet undervisar vi på kursen Feed science and forage production som går på avancerad nivå.

Examensarbeten på olika nivåer

Vi handleder regelbundet examensarbeten på olika nivåer (kandidat, agronom, master och lantmästare). De som är intresserade av att göra ex-jobb hos oss kan höra av sig till relevant forskare eller kontakta studierektor Mohammad Ramin. Kontaktinformation och länk till sidan om examensarbeten finns längst ned på sidan.

Grovfoder - odling och utfodring

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om odling av grovfoder under svenska förhållanden samt konservering och utfodring av grovfoder, främst till mjölkkor. Några saker som kursen behandlar är:

  • Växtarter och sorter för vall och grovfoderproduktion i Sverige
  • Skötsel, produktion, konservering och utfodring av vall- och helsädsensilage
  • Översikt över kons matsmältning
  • Konventionell och ekologisk odling

Praktisk information om kursen:

  • Kursen kommer att gå under hela höstterminen (25 % av heltid), med start en vecka innan officiell terminsstart
  • Kursen har två fysiska träffar i Umeå, vara den första är obligatorisk och den andra videolänkas till SLU:s huvudorter Umeå, Uppsala, eller Alnarp.
  • Kursen går i huvudsak på svenska
  • Grundläggande förkunskaper för behörighet för till högskolestudier
  • Skriftlig examination på någon av SLU:s huvudorter Umeå, Uppsala, eller Alnarp

Kurstillfälle hösten 2021

Animalieproduktionens driftledning och system

Kursen är en del av tredje året på lantmästarprogrammet och går under block 1 och 2 på hösten. Institutionen för Biosystem och teknologi är huvudansvariga. NJV är medansvariga och ansvarar för ett block om grovfoderproduktion och -utfording.

Den studerande ska efter genomgången kurs ha förutsättningar att kunna leda verksamheter i animalieproduktion och genom fördjupade kunskaper i olika aspekter i produktionen av lantbrukets djur kunna förstå, tillämpa, analysera och värdera olika produktionsmetoder och system genom ett hållbart förhållningssätt.

Kurstillfälle hösten 2021.

Praktik - Lantbrukets husdjur

Det finns 2 kurser och båda har kurstillfällen under sommaren. Institutionen för husdjurens utfodring och vård är huvudansvariga. NJV är medansvariga och erbjuder praktikplats på vår försöksgård med mjölkproduktion i Umeå. Godkänd Praktik - lantbrukets husdjur 1 är obligatorisk för att göra Praktik - lantbrukets husdjur 2.

Kursens syfte är att ge en förståelse för det praktiska handhavandet av lantbrukets djur. Genom praktisk färdighetsträning och reflektion ger kursen insikt i djurskötarens arbetsvillkor och hur skötselrutiner påverkar djurens produktion och välbefinnande samt produktionens ekonomi.

Praktik - lantbrukets husdjur 1

Praktik - lantbrukets husdjur 1 sommaren 2021

Praktik - lantbrukets husdjur 1 sommaren 2022

Praktik - lantbrukets husdjur 2

Praktik - lantbrukets husdjur 2 sommaren 2021

Praktik - lantbrukets husdjur 2 sommaren 2022

Kvalificerad agronompraktik

Det finns 2 kurser och båda har kurstillfällen under höst, vår och sommar. Institutionen för husdjurens utfodring och vård är huvudansvariga och NJV är medansvariga. Godkänd kvalificerad agronompraktik 1 är obligatorisk för att göra kvalificerad agronompraktik 2.

Detta är kursen för dig som vill ha praktik inom ditt blivande yrke som Agronom. Kursen ges under valfri tid på året och omfattar totalt 5 veckor. Under 4 av dessa veckor deltar du i arbetet på en arbetsplats. Den sista veckan ägnas åt att analysera, sammanställa och redovisa sina erfarenheter från praktikperioden. 

Kvalificerad agronompraktik 1

Kvalificerat agronompraktik 1 våren 2021

Kvalificerad agronompraktik 1 sommaren 2021

Kvalificerat agronompraktik 1 hösten 2021

Kvalificerat agronompraktik 1 våren 2022

Kvalificerad agronompraktik 1 sommaren 2022

Kvalificerad agronompraktik 2

Kvalificerad agronompraktik 2 våren 2021

Kvalificerad agronompraktik 2 sommaren 2021

Kvalificerad agronompraktik 2 hösten 2021

Kvalificerad agronompraktik 2 våren 2022

Kvalificerad agronompraktik 2 sommaren 2022


Studierektor för grundutbildning

Mohammad Ramin, forskare
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
mohammad.ramin@slu.se, 090-786 8720