Självständiga arbeten och examensarbeten

Senast ändrad: 03 december 2021

NJV erbjuder möjlighet att göra självständiga arbeten på både kandidat- och masternivå. För att göra examensarbete i biologi eller husdjursvetenskap ska någon av kurserna nedan sökas.

Gör ditt examensarbete hos NJV

Är du intresserad av att göra examensarbete hos oss så hör av dig till studierektor för grundutbildning Mohammad Ramin, eller till någon av våra forskare. Du hittar listan över våra forskare och över aktuella projekt i länksamlingen längst ned.

Examensarbeten på masternivå hittar du via den engelska sidan.

Kontakta Mohammad Ramin för mer information.

Självständigt arbete i biologi - kandidatarbete

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt arbete. Arbetet kan genomföras med utgångspunkt från befintliga data i form av experimentellt eller praktiskt arbete eller som litteraturstudie. Formen för arbetet styrs av ämnet och frågeställningen samt tillgång till lämpliga data och uppgifter. Arbetet genomförs antingen individuellt eller i par.

Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt, i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Kurstillfälle våren 2021 period 3a och 3b

Kurstillfälle våren 2021 period 4a och 4b

Kurstillfälle våren 2021 period 1a och 1b

Kurstillfälle våren 2022 period 3a och 3b

Kurstillfälle våren 2022 period 4a och 4b

Självständigt arbetet biologi - master agronomprogrammet

Denna kurs är endast öppen för studenter antagna till agronomprogrammet och med fokus på mark/växt-inriktningen. Arbetet kan skrivas på svenska eller engelska.

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall. Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras. 

Kurstillfälle våren 2021

Kurstillfälle sommaren 2021

Kurstillfälle hösten 2021

Kurstillfälle våren 2022

Kurstillfälle sommaren 2022

Självständigt arbete i biologi - Master thesis

Kursen går endast på engelska, se därför den engelska sidan för mer information.

Självständigt arbete i husdjursvetenskap - kandidat

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt arbete. Arbetet kan genomföras med utgångspunkt från befintliga data i form av experimentellt eller praktiskt arbete eller som litteraturstudie. Formen för arbetet styrs av ämnet och frågeställningen samt tillgång till lämpliga data och uppgifter. Arbetet genomförs antingen individuellt eller i par.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt, i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Kurstillfälle våren 2021

Kurstillfälle våren 2022

Självständigt arbete i husdjursvetenskap - master agronomprogrammet

Denna kurs är endast öppen för studenter antagna till agronomprogrammet och med fokus på husdjurs-inriktningen.

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Kurstillfälle våren 2021

Kurstillfälle sommar 2021

Kurstillfälle höst 2021

Kurstillfälle våren 2022

Kurstillfälle sommar 2022

 

Självständigt arbete i husdjursvetenskap - master thesis

Kursen ges på engelska och vi hänvisar till den engelska sidan för övrig information.

Examensarbeten gjorda hos NJV (från 2009)

Examensarbeten gjorda hos NJV fr.o.m. 2009

Stensson, Lisa. 2021. Utfodringsstrategier för minskade metanutsläpp från enterisk fermentering hos mjölkkor.

Eriksson, Theodor. 2021. Bete för mjölkkor under nordliga förhållanden - Påverkan på mjölkavkastning och mjölksammansättning.

Lindén, Elin. 2021. Cropping systems with leys – analysis of a long-term experiment in Northern Sweden.

Zeiner, Niklas. 2020. Using Sentinel-2 Satellite Images to Estimate Traits of Forage Grasslands.

Eriksson, Emelie. 2020. Grovfodrets påverkan på mjölkens bakterieflora – En delstudie inom projektet "Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktion av norrländsk långlagrad ost".

Friman, Johanna. 2019. Objective determination of marbling levels in raw bovine meat –using hyperspectral imaging.

Lindqvist, Ellen. 2018. Betydelse av tillgång till foderplats för mjölkkons produktion och hälsa.

Halvarsson, Amanda. 2018. Går det att odla ekologiskt vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län?

Ekenberg, Victoria. 2017. Case study: phenotypic and economic effect of crossbreeding in a Swedish red and white dairy cattle herd.

Karlsson, Klara. 2017. Tackans kalciumomsättning under högdräktighet och tidig laktation. 

Halvarsson, Amanda. 2016. Odling av fodervicker

Bengtsson, Sebastian. 2015. Timotejens uthållighet i vall

Linder, Sanna. 2014. Selenium in Swedish sheep production

Ferm, Emelie. 2014. Nutrient efficiency in Swedish dairy cows fed total mixed rations or partial mixed rations.

Lundbäck, Victor and Rosenqvist, Henrik. 2014. Vallfodrets råprotein till mjölkkor : hur råproteinet används bäst. 

Jöngren, Caroline. 2014. Endofytiska svampar i vallgräs - levnadssätt, förekomst och effekter på gräs och gräsätare

Andersson, Ida. 2013. Stresseffekter hos får vid vallning och hantering

Fors, Maria. 2013. Wool loss in sheep

Nihlstrand, Janina. 2013. Djupströbäddar i fårproduktionen : dess egenskaper samt alternativa strömedel

Nilsson, Cecilia. 2012. Ley management : a means to improve forage quality and production 

Brorsson, Stefan. 2011. Skalsjukdomar och knäpparlarver i potatis : I. blastdödningsperiodens och -metodens inflytande på förekomsten av skalsjukdomar : II. drycore-symptom; samband mellan knäpparlarver och Rhizoctonia och effekt av olika betningsmedel  

Johansson, Sara. 2011. Högavkastande mjölkkor på bete : rutiner, skötsel och tillskottsutfodring 

Oscarsson, Helena. 2011. Fårens anpassning till värme och kyla

Jonsson, Elin. 2010. Rätt sort av timotej och rödklöver ger högst konsumtion av närproducerat foder

Nilsson, Britta. 2009. Skördesystem i vall, skördens storlek och foderkvalitet

Thellenberg, Karin. 2009. Nötköttsproduktion i Västerbotten

 


Studierektor för grundutbilningen

Mohammad Ramin, forskare
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
mohammad.ramin@slu.se, 090-786 8720