Självständiga arbeten och examensarbeten

Senast ändrad: 03 juli 2020

NJV erbjuder möjlighet att göra självständiga arbeten på både kandidat- och masternivå. För att göra examensarbete i biologi eller husdjursvetenskap ska någon av kurserna nedan sökas. Notera att vi som fakultetsgemensam institution erbjuder examensarbete i biologi på masternivå via två kurser, en som fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) står för och en som fakulteten för naturresurser och jordbruk (NJ) står för.

Gör ditt examensarbete hos NJV

Är du intresserad av att göra examensarbete hos oss så hör av dig till studierektor för grundutbildning Mohammad Ramin, eller till någon av våra forskare. Du hittar listan över våra forskare och över aktuella projekt i länksamlingen längst ned.

Examensarbeten på masternivå hittar du via den engelska sidan.

Kontakta Mohammad Ramin för mer information.

Självständigt arbete i biologi - kandidatarbete (NJ)

Kursen är på 15 hp och ges både höst och vår. Institutionen för vatten och miljö är huvudansvariga och NJV är medansvarig institution.

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt arbete. Arbetet kan genomföras med utgångspunkt från befintliga data i form av experimentellt eller praktiskt arbete eller som litteraturstudie. Formen för arbetet styrs av ämnet och frågeställningen samt tillgång till lämpliga data och uppgifter. Arbetet genomförs antingen individuellt eller i par. Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren. Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt, i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Kurstillfälle våren 2020 period 3a och 3b

Kurstillfälle våren 2020 period 4a och 4b

Självständigt arbete i husdjursvetenskap - kandidat

Kursen är på 15 hp och ges på våren. Institutionen för husdjurens utfodring och vård är huvudansvariga för kursen.

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt arbete. Arbetet kan genomföras med utgångspunkt från befintliga data i form av experimentellt eller praktiskt arbete eller som litteraturstudie. Formen för arbetet styrs av ämnet och frågeställningen samt tillgång till lämpliga data och uppgifter. Arbetet genomförs antingen individuellt eller i par.

Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt, i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Kurstillfälle våren 2020

Kurstillfälle våren 2021

Självständigt arbete i biologi - magister för agronomer (NJ-fakulteten)

Kursen är på 30 hp och går både höst och vår. Institutionen för vatten och miljö är huvudansvariga för kursen och NJV är medansvarig institution.

För att bli registrerad på kursen skall du ha valt ett uppsatsämne och fått en handledare. Kursen innehåller gemensamma föreläsningar och seminarier som behandlar presentationsteknik, informationssökning och vetenskapsteori. Detta tillämpar du sedan i din uppsats, och när du presenterar ditt arbete för de andra studenterna och lärarna. Vid kursens slut ska du presentera ditt arbete vid ett slutseminarium och du ska också genomföra en opposition på en annan students arbete.

Det skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund.

Kurstillfälle våren 2020

Examensarbete i biologi - master thesis (VH-fakulteten)

Kursen är på 30 hp och går både höst och vår. Institutionen för husdjurens utfodring och vård (VH-fakulteten) är huvudansvarig och NJV är medansvariga. Kursen ges på engelska och vi hänvisar till den engelska sidan för övrig information.

Självständigt arbete i husdjursvetenskap - master thesis

Kursen är på 30 hp och kan sökas både höst och vår. Institutionen för husdjursgenetik är huvudansvariga och NJV är medansvariga.

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall. Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Kurstillfälle våren 2020

Kurstillfälle hösten 2020

Kurstillfälle våren 2021

Examensarbeten gjorda hos NJV (från 2009)

Examensarbeten gjorda hos NJV fr.o.m. 2009

Eriksson, Emili. 2020. Grovfodrets påverkan på mjölkens bakterieflora – En delstudie inom projektet "Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktion av norrländsk långlagrad ost".

Fridman, Johanna. 2019. Objective determination of marbling levels in raw bovine meat –using hyperspectral imaging.

Lindqvist, Ellen. 2018. Betydelse av tillgång till foderplats för mjölkkons produktion och hälsa.

Halvarsson, Amanda. 2018. Går det att odla ekologiskt vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län?

Ekenberg, Victoria. 2017. Case study: phenotypic and economic effect of crossbreeding in a Swedish red and white dairy cattle herd.

Karlsson, Klara. 2017. Tackans kalciumomsättning under högdräktighet och tidig laktation. 

Halvarsson, Amanda. 2016. Odling av fodervicker

Bengtsson, Sebastian. 2015. Timotejens uthållighet i vall

Linder, Sanna. 2014. Selenium in Swedish sheep production

Ferm, Emelie. 2014. Nutrient efficiency in Swedish dairy cows fed total mixed rations or partial mixed rations.

Lundbäck, Victor and Rosenqvist, Henrik. 2014. Vallfodrets råprotein till mjölkkor : hur råproteinet används bäst. 

Jöngren, Caroline. 2014. Endofytiska svampar i vallgräs - levnadssätt, förekomst och effekter på gräs och gräsätare

Andersson, Ida. 2013. Stresseffekter hos får vid vallning och hantering

Fors, Maria. 2013. Wool loss in sheep

Nihlstrand, Janina. 2013. Djupströbäddar i fårproduktionen : dess egenskaper samt alternativa strömedel

Nilsson, Cecilia. 2012. Ley management : a means to improve forage quality and production 

Brorsson, Stefan. 2011. Skalsjukdomar och knäpparlarver i potatis : I. blastdödningsperiodens och -metodens inflytande på förekomsten av skalsjukdomar : II. drycore-symptom; samband mellan knäpparlarver och Rhizoctonia och effekt av olika betningsmedel  

Johansson, Sara. 2011. Högavkastande mjölkkor på bete : rutiner, skötsel och tillskottsutfodring 

Oscarsson, Helena. 2011. Fårens anpassning till värme och kyla

Jonsson, Elin. 2010. Rätt sort av timotej och rödklöver ger högst konsumtion av närproducerat foder

Nilsson, Britta. 2009. Skördesystem i vall, skördens storlek och foderkvalitet

Thellenberg, Karin. 2009. Nötköttsproduktion i Västerbotten

 


Studierektor för grundutbilningen

Mohammad Ramin, forskare
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
mohammad.ramin@slu.se, 090-786 8720

Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se