Lär dig mer om grovfoder, vår vanligaste jordbruksprodukt

Senast ändrad: 07 juli 2022

Grovfoder är ett samlingsnamn för fiberrika fodermedel vi utfodrar till framförallt idisslare och hästar. Grovfoder är också den vanligast odlade grödan/grödorna i Sverige och vallen, där gräs och klöver ofta samodlas, är det absolut vanligaste grovfodret. Denna kurs ger en överblick över hur grovfoder, med huvudfokus på vall, odlas och utfodras i mjölkproduktionen i Sverige.

En distanskurs med en fysisk träff i Umeå

Kursen går på distans och på 25 % fart, men har två obligatoriska moment. Den obligatoriska träffen är redan i slutet på augusti. Den innehåller bl.a. fältstudier och besök på en mjölkgård. Träffen är också ett bra sätt att träffa de andra studenterna och hitta kompisar att plugga med. Det andra obligatoriska momentet är tentan, som sker i december och är en hemtenta som görs under en begränsad tid ungefär som en salstenta. Övriga  föreläsningar ges på Zoom en fast tid varje vecka.

Föreläsningarna kompletteras med instuderingsfrågor som är frivilliga att lämna in till lärarna för kommentarer.

Vanliga frågor om kursen

Behöver jag vara en expert för att gå kursen?

Du behöver inte vara en lantbruksexpert och du behöver inte ha läst på universitet tidigare. Dock underlättar det om du förstår en del lantbruksbegrepp och det är möjligt att förbereda sig för träffen med att läsa populärvetenskapliga texter som vi föreslår.

Varför måste första träffen vara obligatorisk?

Många som läser kursen har inte så mycket erfarenhet av jordbruk. Att delta i träffen är viktigt för att komma in i kursmaterialet, samt att få vara ute i fält, klämma och känna på grödorna och se hur grovfoder hanteras på en gård.

Fakta:

Kursen går varje år under höstterminen. Den obligatoriska träffen i Umeå ligger redan i slutet på augusti. Alla som erbjuds en ordinarie plats eller en reservplats vid första antagningstillfället får därför ett mail med information om kursstart i samband med att antagningsbeskeden går ut i mitten på juli. 

Hösten 2022 är första träffen 26-28 augusti.

Hösten 2022 ges zoomföreläsningarna på måndagar kl. 17.00-18.00

Här kan du läsa hela kursplanen


Kursledare

Cecilia Palmborg, forskare
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
cecilia.palmborg@slu.se, 090-786 8713