Lär dig mer om grovfoder, vår vanligaste jordbruksprodukt

Senast ändrad: 03 december 2021

Grovfoder är ett samlingsnamn för fiberrika fodermedel vi utfodrar till framförallt idisslare och hästar. Grovfoder är också den vanligast odlade grödan/grödorna i Sverige och vallen, där gräs och klöver ofta samodlas, är det absolut vanligaste grovfodret. Denna kurs ger en överblick över hur grovfoder, med huvudfokus på vall, odlas och utfodras i mjölkproduktionen i Sverige.

En distanskurs med träffar

Kursen går på distans och på 25 % fart, men har två obligatoriska moment där studenten måste delta på plats. Den första obligatoriska träffen är redan i slutet på augusti, den innehåller bl.a. fältstudier och besök på en mjölkgård. Träffen är också ett bra sätt att träffa de andra studenterna och hitta kompisar att plugga med. Den andra obligatoriska träffen är tentan, som sker i december. I oktober är det en frivillig träff med föreläsningar där man har möjlighet att vara med på något av SLU:s campus i Umeå, Uppsala eller Alnarp. Dessa föreläsningar spelas in och kan ses i efterhand.

Vanliga frågor om kursen

Behöver jag vara en expert för att gå kursen?

Du behöver inte vara en lantbruksexpert och du behöver inte ha läst på universit tidigare. Dock underlättar det om du förstår en del lantbruksbegrepp och det är möjligt att förbereda sig för första träffen med att läsa populärvetenskapliga texter som vi föreslår.

Varför måste första träffen vara obligatorisk?

Många som läser kursen har inte så mycket erfarenhet av jordbruk. Att delta i första träffen är viktigt för att komma in i kursmaterialet, samt att få vara ute i fält, klämma och känna på grödorna och se hur grovfoder hanteras på en gård.

Fakta:

Kursen går varje år under höstterminen. Första träffen ligger redan i slutet på augusti. Alla som erbjuds en ordinarie plats eller en reservplats vid första antagningstillfället får därför ett mail med information om kursstart i samband med att antagningsbeskeden går ut i mitten på juli. 

Hösten 2020 är första träffen 21-23 augusti.

Här kan du läsa hela kursplanen


Kursledare

Cecilia Palmborg, forskare
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
cecilia.palmborg@slu.se, 090-786 8713