Organisation

Senast ändrad: 05 november 2020

Struktur

Organisationsstruktur

Styrelse

 

Lennart Eriksson (chairman) VVD STFI-Packforsk
Jiri Basta Professor Eka Chemicals
Anders Brolin Dr. StoraEnso
Karin Emilsson R & D Dir. Södra Cell
Per Engstrand Tech. Dir. Holmen Paper
Urban Nordmark   Sveaskog
Ove Rehnberg Research Manager Kappa Kraftliner
Lennart Salmén Tekn. Dr. STFI-Packforsk
Jan Stenlid Professor SLU
Helena Tufvesson   Korsnäs
Sune Wännström Research Dir. M-real
     

Föreståndare

 

Geoffrey Daniel (director) Professor SLU
Lars Ödberg (vice director) Professor KTH

 

Internationell referensgrupp

Malcolm Brown Jr. Professor Univ. Texas, USA
Bernard Monties Professor INRA, France
Keiji Takabe Professor Kyoto Univ. Japan

Industrireferensgrupp

Peter Sandström (chairman)   SCA
Stig Bardage   SLU
Geoffrey Daniel   SLU
Jiri Basta   Eka Chemicals
Erik Persson   Holmen Paper
Karin Sjöström   Södra Cell
Ann Marklund   M-real
Anders Moberg   StoraEnso
Urban Nordmark   Sveaskog
Ove Rehnberg   Kappa Kraftliner
Lennart Salmén   STFI-Packforsk
Helena Tufvesson   Korsnäs
Lars Ödberg   KTH

Ledningsgrupp

Geoffrey Daniel Professor SLU
Gabriella Danielsson   SLU
Per Jennische Dr. SLU
Lars Ödberg Professor KTH

Forskarkollegium

 

Paul Ander Assoc. Prof SLU
Stig Bardage Assoc. Prof SLU
Harald Brelid Dr. CTH
Jonas Brändström Dr. SLU
Geoffrey Daniel Professor SLU
Leif Eriksson   UU
Göran Gellerstedt Professor KTH
Jonas Hafrén Dr. SLU
Gunnar Henriksson Dr. KTH
Tommy Iversson Professor STFI-Packforsk
Gunnar Johansson Dr. UU
Tomas Larsson Dr. STFI-Packforsk
Ewa Mellerowicz Dr. SLU
Ann-Mari Olsson   STFI-Packforsk
Lennart Salmén Azzoc. Prof. STFI-Packforsk
Björn Sundberg Professor SLU
Tuula Teeri Professor KTH
Nasko Terziev Assoc. Prof SLU

Doktorander

Maria Chrstiernin   KTH
Dinesh Fernando   SLU
Åsa Kallas   KTH
Anders Moberg   KTH
Cristian Neagu   KTH
Jasna Stevvanic   STFI-Packforsk
Gerd Wane   KaU

Ekonomi

Per Jennische Dr. SLU
Fredrik Gunnarsson   SLU

Administrativ personal

Gabrilla Danielsson   SLU

Teknisk personal

Ann-Sofie Hansén   SLU

Forskning

Före bildandet av WURC utfördes forskning om vedens ultrastruktur i liten skala av geografiskt spridda forskningsgrupper i Sverige. Som ett resultat av bildandet av WURC, omdirigerades de morfologiska och mikroskopiska resurserna och kunskapen vid SLU, som då gällde vedens biologiska nedbrytning, mot studier av ved och vedfibrer för massa- och papperstillverkning. Specifika kompetenser och resurser vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), CTH (Chalmers Tekniska Högskola) och STFI (Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut) blev tillgängliga för WURC genom olika avtal med SLU. Härigenom har det blivit möjligt att på lämpligt sätt organisera den spridda ved- och fiberforskningen i Sverige.

WURC-projekten är integrerade till en viss del. Forskningen fokuseras på granved och granfibrer eftersom gran är av stor betydelse för svensk massa- och pappersindustri.

Sättet på vilket WURC är organiserat främjar ett integrerat forskningssamarbete mellan industri och akademin. De industriella partnerna i WURC är direkt involverade i WURC´s forskning. Forsknings- programmet godkändes av styrelsen efter genomgående diskussioner med den industriella rådgivningsgruppen. Dessutom är industriella laboratorier engagerade i centrets forskningsprogram genom att preparera forskningsmaterial och genom att utföra analyser och karakterisering av fibermaterial. Forskare från industrin är aktiva medlemmar av den industriella rådgivningsgruppen, tillhör olika projektgrupper och är mentorer för några av doktoranderna.

I detta kompetenscentrum har de bästa universitets- och institutsresurserna inom vedfiberforskning sammanförts. Forskningsansträngningarna har koncentrerats, initialt på granved och granfibrer, och ett teknologiskt/vetenskapligt synsätt har antagits för att lösa forskningsuppgifterna. Denna strategi ska öka chanserna för en framgångsrik forskning och underlätta vetenskapliga genombrott för centret.