Terminal workshop 2-4 november 2016

Senast ändrad: 05 december 2017

Kontaktinformation

Dimitris Athanassiadis, Analytiker
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU
dimitris.athanassiadis@slu.se, 090-786 83 04