Sveriges lantbruksuniversitet

Forest Industrial Research School on Technology, FIRST

Forskarskolans målsättning och vision är att göra de nordiska länderna till världsledande inom sitt område fram till 2020/25. Men för att stå sig i den hårda konkurrensen måste Nordiskt skogsbruk öka sin produktivitet med 50 % jämfört med dagens prestationsnivåer. För att uppnå detta måste kunskapen och kompetensen fortsätta att utvecklas inom områden som maskinintelligens, människa/maskin interaktion, automation, produktivitet, träförädlingssystem och ergonomisk standard.

Publicerad: 02 november 2017 - Sidansvarig: dimitris.athanassiadis@slu.se