Skogshistoria

Senast ändrad: 08 april 2020

Skogshistoria är den spännande forskningen om människans relation till skog i ett långt tidsperspektiv. Vi vill förstå hur skog och hela skogsekosystem utvecklats under Holocen och vilken roll människan spelat i den utvecklingen.

Forskningen sätter ingen bakre tidsgräns även om tonvikten ligger på de senaste 2000 åren. Det geografiska forskningsfältet omfattar i första hand norra Fennoskandien, men även andra delar av Sverige och forskning bedrivs också i Nordamerika och Sydamerika. Forskningen är utpräglat tvärvetenskaplig och där har vi ett långvarigt samarbete med arkeologer, historiker, palaeoekologer, jurister och språkvetare. Den forskning som bedrivs i norra Sverige och som inriktas på skogsexploatering, samiskt skogsbruk och naturskogsdynamik har i huvudsak skett i samarbete med forskare vid Silvermuseet/Insarc i Arjeplog (Docent Ingela Bergman, docent Greger Hörnberg och jur dr Malin Brännström). Den forskningen har varit mycket framgångsrik och har resulterat i ny förståelse för de nordliga kulturlandskapens utveckling och människans långvariga markanvändning. Vi har också ett omfattande samarbete med Institutionen för sydsvensk skogsforskning (Prof. Matts Lindbladh) där vi kompletterar varandra både geografiskt, ämnesmässigt och med personal. Vi undervisar i skogshistoria på grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildningen vid SLU och undervisningen sker i nära samarbete med forskare från Silvermuseet och Sydsvensk skogsforskning.
Ämnesområdet består för närvarande av en professor, två doktorander och fyra associerade forskare.

 

Personal
Prof Lars Östlund
Docent Ingela Bergman
Docent Greger Hörnberg
Forskare Anna-Maria Rautio 
Forskare Torbjörn Josefsson 
Doktorand Hanna Lundmark
Doktorand Sarah Cogos

 

Publikationer


Kontaktinformation

Professor Lars Östlund
Telefon +46-(0)90-786 8442
Mobil +46-(0)70-511 1299