Skogshistoria

Senast ändrad: 30 januari 2018
NjallaStakke_300x300_Lars_Ostlund.jpg

Forskningen är inriktad mot människan och skogen i ett långt tidsperspektiv och skapar därigenom en djupare förståelse för dagens skogsbruk.

Skogshistoria är den spännande forskningen om människans relation till skogen i ett långt tidsperspektiv. Vi vill förstå hur skog och hela skogsekosystem utvecklats under Holocen men med tonvikt på de senaste 1000 åren Vi forskar främst i norra Skandinavien, men även i andra delar av Sverige och i Nordamerika och Sydamerika. Forskningen är utpräglat tvärvetenskaplig och där vi har ett väl utvecklat samarbete med arkeologer, historiker, paleoekologer och språkvetare. Vi undervisar också i skogshistoria grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildningen inom SLU. Vi har också ett omfattande samarbete med institutionen för sydsvensk skogsforskning (Prof. Matts Lindbladh) och där vi kompletterar varandra både geografiskt, ämnesmässigt och med personal. Ämnesområdet består för närvarande av en professor, tre doktorander samt två associerade forskare.

 

Personal
Prof Lars Östlund
Forskare Anna-Maria Rautio 
Forskare Torbjörn Josefsson
Doktorand Hanna Lundmark
Doktorand Gudrun Norstedt
Doktorand Sarah Cogos

 

Publikationer


Kontaktinformation

Professor Lars Östlund
Telefon +46-(0)90-786 8442
Mobil +46-(0)70-511 1299

Sidansvarig: gustaf.egnell@slu.se