Skogslandskapets biogeokemi

Senast ändrad: 06 april 2021

Forskningen inriktas huvudsakligen mot hur vatten, kol, näringsämnen och metaller omvandlas, ackumuleras och transporteras i, från och mellan skog, myr, vatten och atmosfär.

En viktig del i vår forskning är att studera processer, transporter och interaktioner i, över och mellan gränsskikten mark/vatten/atmosfär. Både den grundläggande och tillämpade forskningen syftar till att öka vår förståelse för hur naturliga och mänskligt styrda förändringar i klimat och markanvändning påverkar de biogeokemiska kretsloppen i skogs-, myr- och akvatiska ekosystem. En viktig del av ämnesområdets forsknings- och undervisningsverksamhet baseras på skogsfakultetens fältforskningsinfrastruktur som bland annat inkluderar unik instrumentering, långtidsövervakning och experiment på landskapsskala. Ämnesområdet består av två professorer, fyra docenter, ett tiotal post-doktorer, tre forskningsingenjörer samt fem doktorander. 

Personal
Hjalmar Laudon, professor
Mats Nilsson, professor
Mats Öquist, docent
Anneli Ågren, docent
Matthias Peichl, docent
Niles Hasselquist, forskare
Fredrik Lidman, forskare
Lenka Kuglerova, forskare
Ett stort antal post-docs och doktorander.

 

Fakta:

En stor del av vår forskning sker inom ramen för Svartbergets fältforskningsinfrastruktur. Du kan läsa mer om detta på länkarna nedan. 


Kontaktinformation

Professor Hjalmar Laudon
Telefon +46-(0)90-786 8584
Mobil +46-(0)70-560 6625