Skoglig vegetationsekologi

Senast ändrad: 21 november 2018

Forskningen är främst inriktad mot att förstå interaktionen mellan olika växter, samt med andra biotiska och abiotiska komponenter i det skogliga ekosystemet.

Både den grund- och tillämpade forskningen inom ämnesområdet syftar till att förstå interaktionen mellan växter och djur samt med mikrober, feedbackmekanismer mellan växter och mark, och relationen mellan växter och externa störningsfaktorer, framförallt brand, klimat och olika markprocesser. Det mesta av forskningen är baserad i det boreala skogsekosystemet, men också i fjällkedjan, samt i skogliga områden på Nya Zealand, Australien och andra ställen i världen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fältarbete i Abisko och på öar i Hornavan

Personal:

Seniora forskare
Michael Gundale
Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn
Paul Kardol
Anders Granström

Forskningsassistent & Labkontakt 
Kelley Gundale 

Postdocs
Susan Nuske
Ludovic Henneron
Melissa Pingree
Kibrom Abreha 
Roger Grau-Andrés

Doktorander
Benjamin Forsmark
Clydecia Spitzer
Theresa Ibáñez