Skoglig vegetationsekologi

Senast ändrad: 30 november 2022

Forskningen är främst inriktad mot att förstå interaktionen mellan olika växter, samt med andra biotiska och abiotiska komponenter i det skogliga ekosystemet.

Både den grund- och tillämpade forskningen inom ämnesområdet syftar till att förstå interaktionen mellan växter och djur samt med mikrober, feedbackmekanismer mellan växter och mark, och relationen mellan växter och externa störningsfaktorer, framförallt brand, klimat och olika markprocesser. Det mesta av forskningen är baserad i det boreala skogsekosystemet, men också i fjällkedjan, samt i skogliga områden på Nya Zealand, Australien och andra ställen i världen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fältarbete i Abisko och på öar i Hornavan

 

Researchers

 Post-doctoral researchers

 • Susan Nuske
 • Stefan Hupperts
 • Kishore Vishwanathan
 • Leslie Forero
 • Clydecia Spitzer
 • Eliška Kutáková
 • Max Mallen-Cooper

Doctoral students

 • Barryette Oberholzer
 • Kohsuke Tanigawa
 • Vincent Buness (will join us in January)

Visiting doctoral students

 • Mengya Song
 • Da Guo
 • Ruirui Zhao

Research assistents

 • Morgan Karlsson
 • Ilse van Duuren (Lab manager/contact)
 • Radim Sarlej

Kontaktinformation

Michael Gundale

Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: +46907868427
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå

Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå