Infrastrukturer

Senast ändrad: 05 oktober 2021
Installation av mätinstrument på ställning

Forskningen bygger till stor del på den väl utbyggda infrastrukturen vid Vindelns försöksparker,

Vår forskargrupp och Vindelns försöksparker sammarbetar med flera nationella och internationella infrastrukturer som tillsammans bidrar till ett enormt mätområde och tillhandahåller några av de längsta tidsserierna i världen.

Försöksområden

Nationella och internationella infrastrukturer


Kontaktinformation

Matthias Peichl, Professor
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU
matthias.peichl@slu.se, 090 786 8463