Medlemmar i forskargruppen

Senast ändrad: 05 oktober 2021

Kontaktinformation

Matthias Peichl, Professor
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU
matthias.peichl@slu.se, 090 786 8463