Övriga utbildningar

Senast ändrad: 13 januari 2023
Fika bäcksjön

Här följer ett urval av nordiska utbildningar som på olika sätt involverar djur och natur, kopplat till människors hälsa. I urvalet återfinns kurser från privata aktörer, studieförbund och övriga organisationer.

 

 

 

 

SVERIGE

Shirin-Yoku Sweden - Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute

 • Petra Ellora Cau Wetterholm
 • Utbildningar för att bli bl.a. certifierad guide inom skogsbad och skogsterapi
 • 3 månader

Friskvårdsguide, Utemaningen

 • Bosse Rosén
 • 1-2 dagar (online)

Vara med Naturen

 • Josefin Wilkins 
 • Naturens hälsoeffekter
 • halvdag/heldag

Grön arena - utbildning för att bli Grön arena-gård

 

 

FINLAND

Folkhälsans Förbund

Naturkrafts online-utbildning av frivilliga gruppledare, s.k. Naturkraftinspiratörer

Finlansds Svenska Idrott (FSI)

Skogsmulle ledarkurser: Skogsmulle är ledarens pedagogiska hjälpmedel, som med sitt lekfulla sätt får oss att förstå att vi behöver kontakt med naturen för att må bra

Green Care utbildningen i Finland: 

På Green Care Finlands websidor finns uppdaterad information (på finska) om utbildning: aktuella Green Care-utbildningar, arrangörer och sakkunniga på utbildning inom området, samt studier som uppfyller de teoretiska kompetenskraven som krävs av GrönOmsorg och Grönkraft kvalitetsmärken (5 sp.).

Läs mer om Finlands Green Care kvalitetsmärken (på svenska): 

NORGE

Dyrebar omsorg

Online grundkurs för alla som önskar att jobba med besökshundar, terapihundar eller skolhundar 

Originaltitel: Online grunnkurs for alle førere som ønsker å jobbe med besøkshunder, terapihunder eller skolehunder

Info: ca 3 dagar, Grundnivå
Vad du kan uppnå med utbildningen: 

 • Erhåller Diplom för besøksvenn grundkurs hund
 • Du lär dig mycket om hundens signaler, kommunikation
 • Du får mer praktiska övningar och en ökad förståelse för hundens hälsofrämjande effekt på oss människor

Inn på Tunet Norge SA

Bli Inn på tunet - gård

 • Hur du tar kontakt med ditt regionale IPT-kooperativ och få mer information och hjälp om det är något för dig och om hur du går vidare.

DANMARK

Human Education Group

Naturterapeut

Längd: 1 år

Utbildningen riktar sig till människor som redan arbetar terapeutiskt, psykologiskt, pedagogiskt och som vill uppgradera och förnya sina kunskaper med hjälp av nya perspektiv inom psykoterapi, och som du redan är bekväma i naturen då all undervisning sker i naturen.

Nina Lerche - Naturterapi & Naturterapeutisk Mindfulness

Naturterapeutisk Mindfulness

Längd: ca 16 dagar

Vad du kan uppnå med utbildningen:
Du lär dig att instruera och förmedla naturmedicinsk mindfulness. På utbildningen får du konkreta verktyg för att använda kopplingen till naturen som stöd för personlig utveckling. Verktygen kan du sedan kan integrera i ditt dagliga arbete med den målgrupp som du vill adressera.

Innehåll:

 • Mindfulness och naturopatiska övningar
 • Medveten närvaro, tystnad och långsamhet
 • Kroppsmedvetenhet och uppmärksam rörelse
 • Andningsövningar
 • Naturbaserade närvaroövningar, visualiseringar och meditationer
 • Guidade sensoriska promenader och skogsbad

Seminarer

Utbildning i naturterapi

Längd: 1 månad

Originaltitel:
Uddannelse i naturterapi

Vad du kan uppnå med utbildningen:

 • Utvecklade kompetenser för att genomföra naturbaserade hälsokurser enligt metoden ”Natur, kropp och psyke”
 • Kvalifikationer för att anpassa metoden till dina relevanta målgrupper
 • Teoretisk inblick i effekterna av att använda naturen och olika naturliga miljöer för hälsofrämjande och rehabilitering
 • Kompetens i samband med att organisera och genomföra naturbaserade kurser för grupper
 • Verktyg för att förstå och optimera förändringsprocesser i rollen som kurskoordinator / projektledare med fokus på att ge gruppen och den enskilde deltagaren större mod och handlingsförmåga för att ändra livsstil och vanor

ViNatur

ViNatur Grundutbildningen

Längd: 1 vecka

Originaltitel:
ViNatur Grunduddannelsen

Vad du kan uppnå med utbildningen:

 • Integrera naturterpeutiska metoder i hälsofrämjande kurser
 • Öka förmågan hos egenvård och självreglering i målgruppen med hjälp av naturterpeutiska verktyg
 • Arbeta med naturbaserade mindfulness-tekniker, meditation och sensoriska övningar
 • Kunna välja naturmiljöer baserat på praktisk och teoretisk kunskap om stödmiljöer

Grundutbildningen riktar sig till yrkesverksamma som arbetar inom det pedagogiska eller terapeutiska området och som har ett särskilt intresse av att utnyttja naturens läkande effekter i sitt arbete. Utbildningen stöder deltagarnas yrkeskompetens att använda naturen i en kurs, rehabiliteringsprojekt och i andra syften.

NBMC-utbildning ViNatur

Originaltitel: 1-årig NBMC-uddannelse 

Vad du kan uppnå med utbildningen:

 • Integrera naturterpeutiska metoder i hälsofrämjande kurser
 • Öka förmågan för egenvård och självreglering i målgruppen genom medvetenhet om kroppens signaler
 • Förstå tillstånd som stress, ångest och depression genom NBMC-metoden
 • Tillämpa begreppet “förkroppsligande” i praktiken genom att förstå sociala relationer och evolutionens psykologi
 • Arbeta med naturbaserade mindfulness-tekniker, meditation och sensoriska övningar
 • Kunna välja naturliga miljöer baserat på praktisk och teoretisk kunskap om stödmiljöer

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma som redan arbetar inom det pedagogiska eller terapeutiska området. 

Skolen for Rideterapi

Rideterapeut

Länd: 6-8 månader

Vad du kan utbildningen erbjuda:

 • Beskrivning och praktisering av kontakten mellan häst, klient och hästterapeut
 • Undervisning i grundläggande etiska förhållningssätt som krävs för att arbeta mot och med klienter
 • Praktisering av medveten närvaro i form av Mindfulness för att skapa en god kontakt mellan häst, klient och terapeut 
 • Arbete för att skapa förtroende mellan sig själv och hästen för att skapa en bra utgångspunkt för arbetet mot klient
 • Utbildning inom hästens hälsa och utbildning, säkerhet och rutiner i hanteringen av hästen
 • Arbetet utförs genom förtroendeövningar, sidvärtsrörelser, longering, handhästridning och horsemanship

Studenten kopplar konceptet till sin egen utbildning och praktik. Hästterapeututbildningen består av 3 moduler. De kan tas individuellt eller som en sammanhängande kurs med slutprov och certifiering.


AVHTT®Uddannelser

Ridterapeut Grundutbildning

Längd: 250 timmar

Originaltitel:
Rideterapeut Grunnuddannelse

Beskrivning: Syftet med utbildningen är att utbilda ridterapeuter som professionellt, teoretiskt och praktiskt har en hög yrkesnivå och är välgrundade inom terapeutisk verksamhet

Happyhorses - Hesteassistert terapi

Djurassisterad terapi

 

Om du vet om någon fler utbildning inom området


Kontaktinformation