Hoppa till huvudinnehåll

Skogsskötsel

Ämnet omfattar såväl grundläggande som tillämpade frågeställningar och utgår ifrån att utveckla medel och metoder för att uppnå mål definierade av skogsägare och samhälle.

Samverkan och dialog med det övriga samhället är central för att förstå och identifiera kunskapsbrister och behov av beslutsstöd. Skogsskötselforskningen är inriktad mot att utvärdera effekterna av

 • trädslagsval,
 • föryngring,
 • röjning,
 • gallring,
 • gödsling och slutavverkning,
 • samt olika skogsskötselsystem såsom trakthyggesbruk
 • blädning på den framtida utvecklingen av skogen givet uppställda mål.

Centrala frågeställningar rör skogens roll i

 • klimatarbetet,
 • hyggesfria skogsbruksmetoder,
 • skogens sociala och
 • hälsofrämjande värden samt modeller för ett mer variationsrikt skogsbruk.

Forskningen bygger på data från långsiktiga försök, surveystudier, labbexperiment och simuleringar men också på en nära samverkan med övriga ämnesområden vid institutionen. Ämnesområdet representeras för närvarande av fyra professorer, två universitetslektorer, fem forskare och en doktorand. 

Även om fokus ligger på studier i nordligt tempererade och boreala skogar bedrivs också forskning i tropiska områden.

Typiska forskningsfrågor vi försöker besvara är

 • hur regnskogen kan brukas uthålligt
 • om träd kan förbättra vattentillgången i torra områden

Arbetet spänner över ett flertal tropiska skogsekosystem från naturskogar över plantageskogar till agroforestry-system där skogs- och jordbruk bedrivs på samma mark.

Kontakt

Ulrik Ilstedt, Researcher
Department of Forest Ecology and Management, Department of Forest Ecology and Management, joint staff

ulrik.ilstedt@slu.se+46907868390, +46701510075
Publicerad: 19 december 2022 - Sidansvarig: tejshree.tiwari@slu.se
Loading…