Nordic Nature Health Hub - Projektet

Senast ändrad: 01 mars 2023

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt! Projektets mål har varit att skapa en nordisk virtuell plattform för forskning, utbildning och företagande inom natur och hälsa. Avsikten var att ta fram nya verktyg och förmedla verifierad kunskap om naturens hälsoeffekter samt respekt för natur- och kulturarv i en inkluderande miljö och att skapa nya möjligheter för naturhälsoföretagare.

 

 

Nordic Nature Health Hub

var namnet på ett Interreg-projekt som pågick 2018-2022. Prioriteringen var att bevara, skydda, främja och utveckla natur- och kulturarvet, specifikt att öka ett hållbart utnyttjande av natur- och kulturarv i projektområdet, som var Mellersta Österbotten, Västerbotten och Österbotten. Målgruppen för projektet var naturföretag i området och i projektet deltog tio företagare vardera från Sverige och Finland.

Nordic Nature Health Hub, eller “Hubben”, var inte bara namn på projektet, utan också på den virtuella verktygslåda för naturföretagare som är kvar efter projektet. Hubben är en webbportal som upprätthålls av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Där samlas lättåtkomlig och lättförståelig validerad kunskap om natur och hälsa, aktuella nordiska kurser och utbildningar och de nya verktyg som producerats inom projektet. Hubben sammanför kunskap och kompetens inom natur och hälsa.

Under projekttiden gjordes Naturhälsokartan, en digital karta över projektområdets naturområden med en interaktiv webb-baserad applikation. Med den kan besökare subjektivt uppskatta sitt eget välmående samtidigt som man befinner sig på en plats i naturen. Under projekttiden färdigställdes också en handbok för naturföretagare, med tonvikt på hållbart företagande, etik och användning av natur- och kulturarv. En forskningsdel av projektet utvecklade sätt att mäta hälsoeffekter av naturvistelse på naturföretagarnas kunder. Sist men inte minst ordnades en ny samnordisk kurs i naturbaserad verksamhet och hälsa våren 2021 – allt del av ett gränsöverskridande projekt där vi lärt och lär oss av varandra.

Projektet koordinerades av LUKE (Naturresursinstitutet) i Finland. Arbetet utfördes tillsammans med Yrkeshögskolan Centria, Vasa universitet/Levóninstitutet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå Universitet, Kristinestads Näringslivscentral Ab och Länsstyrelsen Västerbotten.

Arbetet finansierades med medel från EU Interreg Botnia-Atlantica, tillsammans med Region Västerbotten och Österbottens förbund.

Det är vi som har jobbat med Nordic Nature Health Hub:

Naturresursinstitutet (LUKE)
Pia Smeds och Jenny Simkin
Yrkeshögskolan Centria
Lena Enlund, Maria Hofman-Bergholm, Sara Kåll-Fröjdö
Länsstyrelsen Västerbotten
Johnny Berglund och Julia Pettersson
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Elisabet Bohlin och Ann Dolling
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Anna Molander
Umeå Universitet
Anton Halvarsson, Lisbeth Slunga Järvholm och Elisabeth Sonntag-Öström 
Vasa Universitet / Levóninstitutet
Martta Ylilauri och Marjut Levoska
Region Västerbotten
Lisbeth Slunga Järvholm
Kristinestads Näringslivscentral AB
Angelique Irjala och Amanda Lund

 

Interreg Botnia-Atlantica Projektets hemsida

Webbportalen Nordic Nature Health Hub

 

 

Logotyper projektpartners


Kontaktinformation

PROJEKTLEDARE:
Pia Smeds, Natural Resources Institute Finland (Luke), pia.smeds@luke.fi+358 29 532 6549

Logotyp Nordic Nature Health Hub

Logotyp för Botnia Atlantica