Nordic Nature Health Hub

Senast ändrad: 03 november 2020

Ett pågående FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT! Projektets mål är att skapa en nordisk virtuell plattform för forskning, utbildning och naturföretagande inom natur och hälsa. Avsikten är att ta fram nya verktyg och förmedla verifierad kunskap om naturens hälsoeffekter, respekt för natur- och kulturarv i en inkluderande miljö och att skapa nya möjligheter för hälso- naturföretagare.

Vår natur – en skattkista med oanade möjligheter!

Naturens hälso- och måbra-effekter är obestridbara och vetenskapligt
belagda. Genom att nyttja detta kan ny företagsamhet gynnas inom olika områden. 

"Hubben" kommer att innehålla lättåtkomlig och lättförståelig validerad kunskap om naturen och dess hälsoeffekter samt nya verktyg (karta, interaktiv applikation, handbok och kurser).

Det långsiktiga målet är att den nordiska naturen ska bli känd för sina hälsofrämjande egenskaper, naturprodukter av hög kvalitet, sina etiskt ansvarsfulla naturföretagare och vara ett attraktivt mål för internationella besökare.

NYHETER I PROJEKTET:

NATURHÄLSOKARTAN

Här hittar du;

PROJEKTETS HEMSIDA

PROJEKTETS FACEBOOK-GRUPP

Fakta:

    

Tid: 1.9.2018 – 31.8.2021. Nordic Nature Health Hub underhålls av SLU efter projektets slut.

Budget: 1 478 838 €

Huvudfinansiär: EU Interreg Botnia-Atlantica

Koordinator: Naturresursinstitutet (Luke)

Partners: Centria yrkeshögskola, Vasa universitet/Lévon-institutet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Hushållningsskällskapet Norrbotten- Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet, Kristinestads Näringslivcentral AB, Länsstyrelsen Västerbotten


Kontaktinformation

PROJEKTLEDARE:
Pia Smeds, Natural Resources Institute Finland (Luke), pia.smeds@luke.fi+358 29 532 6549

SLU´s REPRESENTANTER:
Ann Dolling, Universitetslektor, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Enheten för skog och hälsa. ann.dolling@slu.se+46907868383, +46706997452

Elisabet Bohlin, Forskare, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Enheten för skog och hälsa elisabet.bohlin@slu.se+46703044134

 

Sidansvarig: elisabet.bohlin@slu.se