Sveriges lantbruksuniversitet

Personal vid institutionen för skogens ekologi och skötsel


Antal sökresultat: 125
Corentin Abgrall
Corentin Abgrall
Extern_resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Funktionell ekologi
E-post: corentin.abgrall@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåAida Bargues Tobella
Aida Bargues Tobella
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för tropisk skogsskötsel

Telefon: +46907868346
E-post: aida.bargues.tobella@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåHélène Barthelemy
Hélène Barthelemy
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsföryngring
E-post: helene.barthelemy@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåArtis Becs
Artis Becs
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skoglig bioenergi
E-post: artis.becs@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåIngela Bergman
Ingela Bergman
Extern_resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogshistoria
E-post: ingela.bergman@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåMeredith Blackburn
Meredith Blackburn
Forskningsingenjör vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt laboratorium

Telefon: +46-90-786 8548, +46-73-026 0471
E-post: meredith.blackburn@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåElisabet Bohlin
Elisabet Bohlin
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skog och hälsa

Telefon: +46907868282
E-post: elisabet.bohlin@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåScott Buckley
Scott Buckley
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Växt-mark organiskt kväve
E-post: scott.buckley@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåAudrey Campeau
Audrey Campeau
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi
E-post: audrey.campeau@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UppsalaArménio Cangela
Arménio Cangela
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för tropiskt skogsbruk och markanvändning
E-post: armenio.cangela@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåAniceto Chaúque
Aniceto Chaúque
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för tropiskt skogsbruk och markanvändning
E-post: aniceto.chauque@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåDarshanaa Chellaiah
Darshanaa Chellaiah
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi
E-post: darshanaa.chellaiah@slu.se

Postadress:
SLU
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåJinshu Chi
Jinshu Chi
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Mark, vegetation, luft och interaktion

Telefon: +46907868176
E-post: jinshu.chi@slu.se


Sarah Cogos
Sarah Cogos
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogshistoria
E-post: sarah.cogos@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåJenny Dahl
Jenny Dahl
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsskötsel
E-post: jenny.dahl@slu.se

Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig statistikproduktion
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd , UmeåLars Dahlberg
Lars Dahlberg
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
E-post: lars.dahlberg@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåFelicia Dahlgren Lidman
Felicia Dahlgren Lidman
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsskötsel
E-post: felicia.lidman@slu.se

Postadress:
Vindelns försöksparker

92291 VINDELN
Besöksadress: Svartbergets fältforskningsstation , UmeåAnn Dolling
Ann Dolling
Universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skog och hälsa

Telefon: +46907868383, +46706997452
E-post: ann.dolling@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag forskar tvärdisciplinärt inom skogsekologi, miljöpsykologi och medicin om samspelet mellan skogsmiljöer och människors hälsa och hur olika intressen i skogen kan samplaneras.

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåGustaf Egnell
Gustaf Egnell
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skoglig bioenergi

Telefon: +46907868455, +46703427586
E-post: gustaf.egnell@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag forskar och undervisar om skogsbränslen från konventionellt skogsbruk. Det omfattat i dagsläget främst avverkningsrester i form av grenar och toppar, så kallad grot, och på sikt även stubbar och klena stammar. Inte minst grotskörden innebär att biomassaskörden ökar måttligt medan uttaget av näring ökar högst markant. Mitt specialområde är att söka svar på hur detta ökade näringsuttag påverkar skogsproduktionen på kort och lång sikt. Denna fråga kopplar till frågor om behovet av näringskompensation med till exempel vedaska och kväve samt till skogsbränslets kolbalans och därmed effekt på de växthusgaser i atmosfären som påverkar klimatet. Delar av min tid är jag knuten till det tvärvetenskapliga projektet Future Forests. Jag deltar också som expert i de certifieringsprocesser rörande biodrivmedel och biobränslen som pågår inom Europa (CEN/TC 383) och globalt (ISO/TC 248). Jag är också nationell ledare inom IEA Annex 43 Biomass Feedstocks for Energy Markets.

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåBetty Ehnvall
Betty Ehnvall
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi
E-post: betty.ehnvall@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåJenny Ekman
Jenny Ekman
Kemist vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt laboratorium
E-post: jenny.ekman@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåMargareta Elfving
Margareta Elfving
Försökstekniker vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt laboratorium

Telefon: +46907868604
E-post: margareta.elfving@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåJan Falck
Jan Falck
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för tropisk skogsskötsel

Telefon: +46-90-786 8202
E-post: jan.falck@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåBenjamin Forsmark
Benjamin Forsmark
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsskötsel

Telefon: +46907868244
E-post: benjamin.forsmark@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåOskar Franklin
Oskar Franklin
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi
E-post: oskar.franklin@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåPeter Fransson
Peter Fransson
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi
E-post: peter.fransson@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåRosa Goodman
Rosa Goodman
Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för tropiskt skogsbruk och markanvändning

Telefon: +46907868168
E-post: rosa.goodman@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåAnders Granström
Anders Granström
Universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för brandekologi

Telefon: +46907868339, +46702297296
E-post: anders.granstrom@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåRegina Gratz
Regina Gratz
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi
E-post: regina.gratz@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåRoger Grau-Andrés
Roger Grau-Andrés
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Växt-mark återkopplingar
E-post: roger.grau.andres@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåMalin Grönlund
Malin Grönlund
Ekonom vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: +46907868170
E-post: malin.gronlund@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåMichael Gundale
Michael Gundale
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Funktionell ekologi

Telefon: +46907868427
E-post: michael.gundale@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåKelley Gundale
Kelley Gundale
Forskningsassistent vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekosystem

Telefon: +46907868444
E-post: kelley.gundale@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåLukas Guth
Lukas Guth
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Mark, vegetation, luft och interaktion

Telefon: 0049 17657985678
E-post: lukas.guth@slu.se


Jose Gutierrez Lopez
Jose Gutierrez Lopez
Extern_resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi
E-post: jose.lopez@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåGöran Hallsby
Göran Hallsby
Universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsodling

Telefon: +46907868470
E-post: goran.hallsby@slu.se

Arbetsbeskrivning: Forskare och lärare i skogsföryngring med särskild inriktning mot artificiell föryngring (markbehandling, plantering mm). I boreal skog fokus på målstyrd och kostnadseffektiv skogsföryngring. I tropisk regnskog (genom projekt på Borneo och i Brasilien) fokus på rehabilitering av degenererad naturskog och hållbara skogsskötselsystem. Information, uppdragsutbildning, kursutveckling.

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåShun Hasegawa
Shun Hasegawa
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi
E-post: shun.hasegawa@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåNils Henriksson
Nils Henriksson
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi

Telefon: +46907868451, +46704563513
E-post: nils.henriksson@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåStefan Hupperts
Stefan Hupperts
Extern_resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Funktionell ekologi
E-post: stefan.hupperts@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåPeter Högberg
Peter Högberg
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för mark-mikrob-växt

Telefon: +46907868605
E-post: peter.hogberg@slu.se

Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Mona N Högberg
Mona N Högberg
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markekologi

Telefon: +46907868424, +46705153080
E-post: mona.n.hogberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbetet omfattar forskning, handledning av studenter på alla nivåer och post-doktorer, undervisning på jägmästarprogrammet, samt interna och externa akademiska uppdrag (till exempel ledamot i nämnder, opponent, och granskare av forskningsansökningar samt vetenskapliga artiklar). Forskningsarbetet bedrivs huvudsakligen i fält och interdisciplinärt i samarbeten med jägmästare, växtfysiologer och markforskare. Forskningsområdet omfattar samspelet mellan marken, mikroorganismerna, träden och andra växter i boreala skogsekosystem. Särskild tyngd ges markmikroorganismerna (inklusive mykorrhizasvamparna) deras artsammansättning och fysiologi, deras förråd av näringsämnen och vad naturliga såväl som experimentellt introducerade variationer av dessa egenskaper betyder för näringsomsättning och förluster.

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåLars Högbom
Lars Högbom
Universitetslektor, adjungerad vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
E-post: lars.hogbom@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåTheresa Ibáñez
Theresa Ibáñez
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsföryngring
E-post: theresa.ibanez@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåUlrik Ilstedt
Ulrik Ilstedt
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för tropiskt skogsbruk och markanvändning

Telefon: +46907868390, +46701510075
E-post: ulrik.ilstedt@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag är forskare och lärare på institutionen för skogens ekologi och skötsel. Min forskning inriktar sig på att förbättra levnadsförhållandena för människor i tropikerna genom att öka kunskapen om hur vi kan använda träd för att förbättra (restaurera) områden som skadats av oförsiktighet eller andra orsaker. I Malaysia arbetar jag och mina kollegor med stöd av IKEA för att restaurera skadad regnskog. I Burkina Faso och Kenya undersöker jag hur träd kan förbättra marken och vattentillgången. Min undervisning handlar om skogsekologi, hydrologi och marklära för jägmästarstudenter.

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåGeorg Jocher
Georg Jocher
Extern_resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi

Telefon: +46907868230
E-post: georg.jocher@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåGun-Marie Johansson
Gun-Marie Johansson
Ekonom vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: +46907868403
E-post: gun-marie.johansson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag jobbar främst med övergripande ekonomiadministration. Några av mina ansvarsområden och arbetsuppgifter är: Projektekonomi (kontraktshantering, kalkyler, uppföljningar och redovisningar) Budget och bokslutsarbete (enhetsbudgetar, kalkyler, månadsavstämningar, kvartals- del- och helårsbokslut). Beslutsstöd till Institutionsledning Fakturahantering och attester, löpande bokföring Samordning och stöd i administrativ verksamhet

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåTorbjörn Josefsson
Torbjörn Josefsson
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogshistoria

Telefon: +46 70 66 66 493
E-post: torbjorn.josefsson@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåArnis Jurevics
Arnis Jurevics
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skoglig bioenergi
E-post: arnis.jurevics@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag forskar om skogsbränslen från skogsbruk, grenar och toppar (grot) samt stubbar. Bioenergi är en förnybar energi källa som kan minska mängden växthusgaser i atmosfären som påverkar klimatet. Men uttag av biomassa kan påverka långsiktigt produktivitet. Därför måste man forska om detta för att kunna förstå vad är bäst för klimatet och samhället – att skörda biomassa eller inte.

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåElin Jutebring Sterte
Elin Jutebring Sterte
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi
E-post: elin.jutebring.sterte@slu.se

Postadress:
SLU
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåSandra Jämtgård
Sandra Jämtgård
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Växt-mark organiskt kväve

Telefon: +46907868443
E-post: sandra.jamtgard@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåJärvi Järveoja
Järvi Järveoja
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi
E-post: jarvi.jarveoja@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåJimmy Jönsson
Jimmy Jönsson
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsskötsel
E-post: jimmy.jonsson@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåPaul Kardol
Paul Kardol
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Växt-mark återkopplingar

Telefon: +46907868398
E-post: paul.kardol@slu.se

Arbetsbeskrivning: As an ecologist, I build on basic ecological theory in investigating effects of natural and anthropogenic disturbances on terrestrial ecosystems. It has become increasingly acknowledged that individual species’ responses to environmental changes strongly depend on community context and on multi-trophic interactions. Single species experiments may provide little information on whole ecosystem functioning under environmental change. Therefore, in my research, I explicitly focus on community dynamics, both under natural conditions (e.g. succession) and as affected by human impacts. My research particularly regards linkages between plant communities and soil communities and the consequences of plant-soil interactions for ecosystem functioning.

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåShirin Karimi
Shirin Karimi
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi
E-post: shirin.karimi@slu.se

Postadress:
SLU
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåKyungjin Kim
Kyungjin Kim
Ekonom vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: +46907868272
E-post: kyungjin.kim@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag jobbar främst med forskarutbildningsadministration men även med fakturahantering i Palette. Några av mina ansvarsområden och arbetsuppgifter är: Forskarutbildningsadministration (rapporteringar, registreringar, kursadministration), Rapportering av vetenskapliga publikationer, Ansvarig för Palette (upplägg av nya användare),Fakturahantering, Fakturering, Posthantering, Diarium (registrering av utgående och inkommande handlingar)

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåMarcus Klaus
Marcus Klaus
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiogeokemi
E-post: marcus.klaus@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåAnne Klosterhalfen
Anne Klosterhalfen
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Mark, vegetation, luft och interaktion
E-post: anne.klosterhalfen@slu.se


Nataliia Kozii
Nataliia Kozii
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi

Telefon: +46907868177
E-post: natalia.kozii@slu.se

Postadress:
SLU
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåLenka Kuglerova
Lenka Kuglerova
Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi

Telefon: +46907868313
E-post: lenka.kuglerova@slu.se

Postadress:
SLU
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåLars Laestadius
Lars Laestadius
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för tropiskt skogsbruk och markanvändning

Telefon: +1 301 675-1112
E-post: lars.laestadius@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåJohannes Larson
Johannes Larson
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi
E-post: johannes.larson@slu.se

Postadress:
SLU
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåHjalmar Laudon
Hjalmar Laudon
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi

Telefon: +46907868584, +46705606625
E-post: hjalmar.laudon@slu.se

Postadress:
SLU
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåChuxian Li
Chuxian Li
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi
E-post: chuxian.li@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåWilliam Lidberg
William Lidberg
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Akvatisk landskapsanlays

Telefon: +46907868655, +46706295567
E-post: william.lidberg@slu.se

Postadress:
SLU
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåFredrik Lidman
Fredrik Lidman
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi

Telefon: +46907868252, +46702796422
E-post: fredrik.lidman@slu.se

Postadress:
SLU
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåHyungwoo Lim
Hyungwoo Lim
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsskötsel

Telefon: +46907868415
E-post: hyungwoo.lim@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåArvid Lindh
Arvid Lindh
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Ekohydrologi
E-post: arvid.lindh@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåLufunyo Lulandala
Lufunyo Lulandala
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för tropiskt skogsbruk och markanvändning
E-post: lufunyo.lulandala@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåJonas Lundholm
Jonas Lundholm
Kemist vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt laboratorium

Telefon: +46907868477
E-post: jonas.lundholm@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåTomas Lundmark
Tomas Lundmark
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsskötsel

Telefon: +46907868480, +46706317412
E-post: tomas.lundmark@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåHanna Lundmark
Hanna Lundmark
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogshistoria

Telefon: +46907868404
E-post: hanna.lundmark@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåLars Lundqvist
Lars Lundqvist
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsproduktion

Telefon: +46907868407, +46702595818
E-post: lars.lundqvist@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag forskar och undervisar inom ämnet skogsskötsel. Undervisningen sker inom kurser i skogsskötsel på alla nivåer inom jägmästarutbildningen, genom handledning av kandidat- och examensarbeten, samt genom handledning av doktorander inom forskarutbildningen. Min forskning ligger inom delämnet skogsproduktion, där jag sedan början av 1980-talet har studerat blädning och blädningsbruk (hyggesfritt skogsbruk). Jag studerar även mer traditionella skogsproduktionsfrågor och då framförallt hur träds tillväxt påverkas av att de måste anpassa sig till den mekaniska belastning som de utsätts för när vind och snö får dem att svaja. Delar av min tid är jag knuten till det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Future Forests.

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåDaniel Lussetti
Daniel Lussetti
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för tropisk skogsskötsel

Telefon: +46907868559
E-post: daniel.lussetti@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåReimo Lutter
Reimo Lutter
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsskötsel
E-post: reimo.lutter@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåRuth Magh
Ruth Magh
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi
E-post: ruth.magh@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåTord Magnusson
Tord Magnusson
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för produktionsekologi

Telefon: +46907868344, +46703968751
E-post: tord.magnusson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag arbetar som huvudlärare i Markvetenskap, f f a inom grundutbildningen (jägmästarprogrammet). Min kompetensprofil karaktäriseras framför allt av bredd inom allmän markvetenskap, inkl tillämpad skoglig marklära med inriktning mot såväl skogsproduktion som miljökonsekvenser. Jag bedriver också viss forskning, bl a inriktad mot effekter av skogsbruksåtgärder på mark och vatten.

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåEliza Maher Hasselquist
Eliza Maher Hasselquist
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi

Telefon: +46907868603
E-post: eliza.hasselquist@slu.se

Postadress:
SLU
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåAbdulmajid Mahomoud
Abdulmajid Mahomoud
Tekniker vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt laboratorium

Telefon: +46907868187, +46736326725
E-post: abdulmajid.mahomoud@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag är tekniker och laborant vid institutionen för skogens ekologi och skötsel i Umeå, jag delar även min tid på trädgårdsanläggningen. Jag började som tekniker på genetik och växtfysiologi på SLU och UPSC. Proverna jag hanterar kommer uteslutande från skogen i form av bäckvatten och skogsförna men även från jordbruket. Mina arbetsuppgifter inkluderar även skötsel av anlagda försöksväxter och odlingsanläggningen. I växthuset och laboratoriet sköter jag och hanterar torkning, vägning, klimatkammaren, samt förbereder vattenprover för analys. De analyser som jag kör på labbet är spektrofotometri, GC, pH titrator, TOC, samt jonkromatografi. Data behandlas också innan leverans till kunderna.

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåAnders Malmer
Anders Malmer
Professor, adjungerad vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: +4618671693, +46706459299
E-post: anders.malmer@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåJohn Marshall
John Marshall
Senior Adviser vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi

Telefon: +46907868601
E-post: john.marshall@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåEduardo Martínez García
Eduardo Martínez García
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Mark, vegetation, luft och interaktion
E-post: eduardo.martinez@slu.se


Ross Mcmurtrie
Ross Mcmurtrie
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi
E-post: ross.mcmurtrie@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17Heli Miettinen
Heli Miettinen
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi
E-post: heli.miettinen@slu.se

Postadress:
SLU
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåVirginia Mosquera
Virginia Mosquera
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi
E-post: virginia.mosquera@slu.se

Postadress:
SLU
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåTommy Mörling
Tommy Mörling
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsproduktion

Telefon: +46907868516, +46703228516
E-post: tommy.morling@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag forskar och undervisar inom skogsskötsel och skogsproduktion med inriktning mot ved- och virkesegenskaper. Jag är studierektor på institutionen och biträdande prefekt.

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåMats Nilsson
Mats Nilsson
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi

Telefon: +46907868375, +46706884409
E-post: mats.b.nilsson@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåMarie-Charlotte Nilsson Hegethorn
Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsföryngring

Telefon: +46907868440, +46705566604
E-post: marie-charlotte.nilsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Professor i skogsföryngring

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåKoffi Dodji Noumonvi
Koffi Dodji Noumonvi
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi

Telefon: 0038631517978
E-post: koffi.noumonvi@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåSusan Nuske
Susan Nuske
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Funktionell ekologi

Telefon: +61459612273
E-post: susan.nuske@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåGert Nyberg
Gert Nyberg
Koordinator vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för tropiskt skogsbruk och markanvändning

Telefon: +46907868255, +46702947577
E-post: gert.nyberg@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåTorgny Näsholm
Torgny Näsholm
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi

Telefon: +46907868205
E-post: torgny.nasholm@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåEvelina Oskarsson
Evelina Oskarsson
Institutionsadministratör vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: +46907868416
E-post: evelina.oskarsson@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåSiddhartho Paul
Siddhartho Paul
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Akvatisk landskapsanlays

Telefon: 070 265 5596
E-post: siddhartho.paul@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåMatthias Peichl
Matthias Peichl
Universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Mark, vegetation, luft och interaktion

Telefon: +46907868463
E-post: matthias.peichl@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåAnn-Kathrin Persson
Ann-Kathrin Persson
Institutionsekonom vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: +46907868385
E-post: ann-kathrin.persson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag jobbar främst med ekonomi- och grundutbildningsadministration men även med lokaladministration. Några av mina ansvarsområden och arbetsuppgifter är: Projektadministration (kontraktshantering, kalkyler, uppföljningar, redovisningar ), Budget- och bokslutsarbete (enhetsbudgetar, budget grundutbildning, kalkyler, månadsavstämningar), Grundutbildningsadministration (rapporteringar, registreringar, kursadministration), Lokaladministration (hyresberäkningar, kontor/arbetsplatser för anställda, logistik, inköp), Fakturahantering, fakturering, löpande bokföring

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåMelissa Pingree
Melissa Pingree
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Funktionell ekologi
E-post: melissa.pingree@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåStefan Ploum
Stefan Ploum
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi

Telefon: +46907868171
E-post: stefan.ploum@slu.se

Postadress:
SLU
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåArne Pommerening
Arne Pommerening
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Skoglig matematisk statistik

Telefon: +46907868247, +46702269746
E-post: arne.pommerening@slu.se

Arbetsbeskrivning: I work as a Professor in Forest Biometrics and my particular interest is in quantitative ecology. I am a theoretical forest scientist and my research areas include woodland structure analysis and modelling, spatio-temporal dynamics of plant point patterns, individual-based modelling with a focus on plant interactions, plant growth analysis, methods of quantifying and monitoring biodiversity and the analysis of human behaviour of selecting trees. Much of my research is computer-based using simulation experiments and my research is strongly interdisciplinary and international.For more information please visit my personal website www.pommerening.org

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåJoss Ratcliffe
Joss Ratcliffe
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Mark, vegetation, luft och interaktion
E-post: joss.ratcliffe@slu.se


Ulf Renberg
Ulf Renberg
Institutionsadministratör vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: +46907868580
E-post: ulf.renberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag jobbar främst med personaladministration. Några av mina ansvarsområden och arbetsuppgifter är: Nyanställningsärenden, Förlängning av tidsbegränsade anställningar, Granska reseräkningar, Övriga frågor om din anställning, Katalogansvarig, Ansvarig för vår informations TV och Informationstavla

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåAnusha Sathyanadh
Anusha Sathyanadh
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Mark, vegetation, luft och interaktion
E-post: anusha.sathyanadh@slu.se


Johnny Schimmel
Johnny Schimmel
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: +46907868439, +46706312519
E-post: johnny.schimmel@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåHans Sjögren
Hans Sjögren
Extern_resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

Telefon: +46703752297
E-post: hans.sjogren@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåCecilie Skov Nielsen
Cecilie Skov Nielsen
Extern_resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi

Telefon: +4551339072, +4551339072
E-post: cecilie.skov.nielsen@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåUlf Skyllberg
Ulf Skyllberg
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markkemi

Telefon: +46907868460
E-post: ulf.skyllberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag forskar och undervisar om biogeokemiska processer i mark och vatten. Forskningen fokuserar på miljögiftet kvicksilver och innefattar såväl en fördjupad förståelse av grundläggande processer som styr omvandling och bioupptag av kvicksilver som mer direkta effekter av markanvändning som olika skogsbruksåtgärder och restaurering av våtmarker. Studier bedrivs i kontrollerad laboratoriemiljö och i fält och omfattar såväl skogsmark, våtmarker och sjöar som miljöer kraftigt förorenade av lokala industrier. Ett mål är att lägga en vetenskaplig grund för rekommenderade skogsbruksåtgärder som minimerar negativa effekter av kvicksilver i akvatiska ekosystem.

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåJacob Smeds
Jacob Smeds
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiogeokemi
E-post: jacob.smeds@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåYu Song
Yu Song
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markkemi

Telefon: +46907868467
E-post: yu.song@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåClydecia Spitzer
Clydecia Spitzer
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Växt-mark återkopplingar
E-post: clydecia.spitzer@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåZsofia Réka Stangl
Zsofia Réka Stangl
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekofysiologi
E-post: zsofia.reka.stangl@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåGustav Stål
Gustav Stål
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsskötsel

Telefon: +46907868474
E-post: gustav.stal@slu.se

Postadress:
Vindelns försöksparker

92291 VINDELN
Besöksadress: Svartbergets fältforskningsstation , UmeåMaja Sundqvist
Maja Sundqvist
Extern_resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Växt-mark återkopplingar
Extern_resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Ekohydrologi
E-post: maja.sundqvist@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , Umeå


Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåAswin Thirunavukkarasu
Aswin Thirunavukkarasu
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiogeokemi
E-post: aswin.thirunavukkarasu@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåTejshree Tiwari
Tejshree Tiwari
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi

Telefon: +46907868509
E-post: tejshree.tiwari@slu.se

Postadress:
SLU
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåCheuk Hei Marcus Tong
Cheuk Hei Marcus Tong
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Mark, vegetation, luft och interaktion
E-post: cheuk.hei.tong@slu.se


Erik Valinger
Erik Valinger
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsskötsel - risker

Telefon: +46730669983
E-post: erik.valinger@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåDavid Wardle
David Wardle
Gästprofessor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekosystem

Telefon: +46907868471, +46706589281
E-post: david.wardle@slu.se

Arbetsbeskrivning: I work as a Professor of Soil and Plant Ecology, and his research explores the links between aboveground and belowground communities and their consequences for ecosystem functioning. Much of his research is field based, and includes work in Swedish boreal forest and subarctic tundra, and forests in New Zealand, Australia and elsewhere. Current projects focus on ecosystem impacts of invasive biota; consequences of wildfire; ecological changes across successional, retrogressive and elevational gradients; aspects of island ecology; and the ecological role of forest understory vegetation.

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåCarl Vigren
Carl Vigren
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsskötsel
E-post: carl.vigren@slu.se

Postadress:
Vindelns försöksparker

92291 VINDELN
Besöksadress: Svartbergets fältforskningsstation , UmeåMalgosia Winkowska
Malgosia Winkowska
Extern_resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi
E-post: malgosia.winkowska@slu.se

Postadress:
SLU
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåKishore Vishwanathan
Kishore Vishwanathan
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsföryngring

Telefon: +4917641660137
E-post: kishore.vishwanathan@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåXiangwen Zhang
Xiangwen Zhang
Extern_resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi

Telefon: +46720497951
E-post: xiangwen.zhang@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåPeng Zhao
Peng Zhao
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Mark, vegetation, luft och interaktion
E-post: peng.zhao@slu.se


Wei Zhu
Wei Zhu
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi
E-post: wei.zhu@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåAnneli Ågren
Anneli Ågren
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Akvatisk landskapsanlays

Telefon: +46907868365, +46727144792
E-post: anneli.agren@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag forskar och undervisar om vattnet i skogen. Jag jobbar dels med grundforskning kring biogeokemiska interaktioner mellan mark och vatten samt modellering av klimatförändringens påverkan på vattenkvaliten. Men även med tillämpad forskning kring att utveckla ny teknik för att uppnå de Svenska miljömålen. Grundtänket är att identifiera de mest känsliga områden i landskapet så att dessa områden kan få ett bättre skydd. Utifrån den nya nationella höjdmodellen (NNH) modellerar jag hur vattnet rinner i landskapet och kan på så sätt generera högupplösta kartor över grundvattenutströmningsområden. Dessa områden är extra känsliga för körskador och är extra skyddsvärda då de är viktiga biogeokemiska och ekologiska "hotspots" i landskapet. Genom att identifiera dessa mer skyddsvärda områden på kartor kan de ges ett bättre skydd. Jag är knuten till det tvärvetenskapliga projektet Future Forests och kordinerar Formas starka forskarmiljö ForWater.

Postadress:
SLU
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåMats Öquist
Mats Öquist
Forskare FLK vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiogeokemi

Telefon: +46907868525, +46705540361
E-post: mats.oquist@slu.se

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåLars Östlund
Lars Östlund
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogshistoria

Telefon: +46907868442, +46705111299
E-post: lars.ostlund@slu.se

Arbetsbeskrivning: Jag är professor i skogsekologi med inriktning mot skogshistoria.

Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , UmeåLoading…