Utbildning

Senast ändrad: 04 februari 2020

Institutionen erbjuder programbundna och fristående kurser samt forskarutbildning inom de ämnesområden vi ansvarar för.

Som framgår av institutionsnamnet sträcker sig vår verksamhet från grundläggande kunskaper om skogen och skogsekosystemet till skötselmetoder för olika ekosystemtjänster. Om Du vill vara med och forma framtidens förvaltning av våra och världens skogar har vi mycket kunskap att erbjuda i våra kurser inom ramen för Jägmästarprogrammet - men också genom fristående kurser.

Har du redan en utbildning och är intresserad av att forska inom våra ämnesområden så kanske en forskarutbildning kan vara något för dig. Kontakta då institutionen eller någon av våra ämnesansvariga. 

Vår undervisning och forskning bedrivs såväl nationellt, med fokus på den boreala skogen, som internationellt inom följande områden:  

  • Skogsskötsel
  • Skoglig marklära
  • Skogslandskapets biogeokemi
  • Skoglig vegetationsekologi
  • Skoglig ekofysiologi
  • Skogsföryngring
  • Skogshistoria

Kontaktinformation

Biträdande prefekt med ansvar för grundutbildning
Gustaf Egnell
Telefon +46 (0)90-786 8455
Mobil +46 (0)70-342 7586

Biträdande prefekt, forskarutbildning
Michael Gundale

Telefon +46 (0)90-786 8427