Forskarutbildning

Senast ändrad: 13 december 2019

En stor andel av institutionens forskning utförs av forskarstuderande. Institutionen ger forskarutbildning inom de ämnesområden vi ansvarar för.

Om du är intresserad av forskarutbildning hos oss - kontakta då institutionen eller någon av våra ämnesansvariga: 

I forskarutbildningen ingår ofta både fältarbete och arbete på lab. I huvudsak riktas forskningen mot den boreala skogen - men arbete utförs också i subarktiska och nemorala områden i Sverige samt i andra länder såsom Etiopien, Malaysia, Nya Zeeland och USA.

En forskarutbildning från start fram till färdig avhandling tar normalt fyra år inklusive kurser i ämnen som den boreala skogens ekologi och ekofysiologi samt hur man skriver en vetenskaplig artikel. I avhandlingen ingår normalt fyra vetenskapliga artiklar, varav minst en är publicerad, samt en sammanläggningsuppsats.

"I came to Umeå and the department of Forest Ecology and Management to do my research because it is the leading department within the field of biogeochemistry of boreal forests. So far, I enjoy it!" Jakob Schelker, fd forskarstuderande.

Läs mer om forskarutbildningen på fakultetens sidor


Kontaktinformation

Biträdande prefekt, forskarutbildning
Michael Gundale

Telefon +46 (0)90-786 8427