Grundutbildning

Senast ändrad: 29 april 2019
Undervisning_stormskog_300x300_Maria_Johansson.jpg

Institutionen ger kurser inom skoglig vegetationsekologi, markvetenskap och skogsskötsel på grund- och avancerad nivå. Målet med kurserna är att ge studenter kunskap och färdigheter för att utveckla skogsskötsel och förståelsen av processer i skogsekosystemet såväl i Sverige som globalt.

Huvuddelen av dessa kurser ges i inom jägmästarprogrammet. På grundnivå ger vi ett flertal kurer i samarbete med andra institutioner vid skogsfakulteten. Nästan samtliga kurser inom jägmästarprogrammet ges som fristående kurs och är därför öppna för andra studenter. Av kurserna på grundnivå ges två kurser på engelska vilket ger möjlighet för internationella studenter att läsa kurserna: 

Med start hösten 2019 erbjuder vi ett mastersprogram Forest Ecology and Sustainable Management! Programkurserna präglas av stark forskningsanknytning och behandlar viktiga och aktuella ämnen för skogsbruket och för förståelsen för förvaltningen av skogliga resurser. På kurser som ges under fältsäsong ingår fältövningar och exkursioner som en viktig del. Mastersprogrammet är utvecklat för dig som vill arbeta med utvecklingen av förståelsen av skogsekosystemen och skogsbruket såväl nationellt som internationellt. Förutom de kurser som ingår i programmet ger vi en kurs i tropiskt skogsbruk där en fältresa till ett tropiskt land ingår – 2019 gick resa till Mocambique. Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med internationella skogsfrågor men även dig som vill vidga dina vyer och få nya insikter i vad som händer inom skogsbruket globalt. Sammantaget erbjuder dessa kurser bredd och fördjupning inom viktiga områden för dig som siktar på en karriär inom skogsbruk och skoglig förvaltning, men även dig som är intresserad av en forskarutbildning.

Följande kurser ges på avancerad nivå:

Forest History - Human utilisation and vegetation dynamics,15 hp
Kontakt: Lars Östlund
Tid: Sept-Okt 2019 (Period 1)

Forest Ecosystem ecology, 15 hp
Kontakt: Paul Kardol, Lenka Kuglerova
Tid: Nov 2019 - Jan 2020 (Period 2)

Silviculture - the science of forest stand management, 15 hp
Kontakt: Ulrik Ilstedt, Tommy Mörling
Time: January-March (Period 3)

Sustainable Management of Boreal Forest, 15 hp
Kontakt: Göran Hallsby
Time: March –June (Period 4)

Sustainable Forestry and Land-use Management in the Tropics, 15 hp
Kontakt: Ulrik Ilstedt, Rosa Goodman, Gert Nyberg
Tid: nov 2020 –jan 2021  (Period 2)
OBS! Kursen gavs första gången jan-mars 2019. Nästa tillfälle blir nov-jan 2020/2021 (Period 2).

Dessutom ger vi en projektkurs i markvetenskap, 15 hp, med fyra tillfällen per år, ett tillfälle per läsperiod. Den kursen är speciellt ämnad för dig som vill göra examensarbete inom markvetenskap eller vill fördjupa dina kunskaper i markvetenskap.

Tveka inte att ta kontakt med kursledare, programstudierektor eller grundutbildningsansvarig vid institutionen om du har några frågor, se kontaktinformation nedan. 

Examensarbeten

Vi handleder flertalet examensarbeten varje år på kandidat- och mastersnivå. Många arbeten genomförs i samarbete med skogsföretag och myndigheter men även som del i pågående forskningsprojekt vid institutionen. Det går också bra att diskutera egna idéer på examensprojekt. Examensarbeten publicerade vid institutionen fr o m 2009 kan du hitta i Epsilons arkiv för studentarbeten (titel+ sammanfattning och länk till pdf-dokument).

Information om examensarbeten vid institutionen – rutiner, lediga projekt mm finns här -Examensarbete vid skogens ekologi och skötsel.

Mer information om examensarbeten (självständiga arbeten) vid SLU hittar du under riktlinjer för examensarbeten.

Allmän information om kurser och studier hittar du på SLU:s studentwebb.

 

Sidansvarig: gustaf.egnell@slu.se