Grundutbildning

Senast ändrad: 13 oktober 2017
Undervisning_stormskog_300x300_Maria_Johansson.jpg

Institutionen erbjuder ett brett spektrum av kurser, främst inom skoglig vegetationsekologi, skoglig marklära, virkeslära och skogsskötsel.

De flesta kurserna är knutna till Jägmästarprogrammet - men vissa erbjuds också som fristående kurser. Omkring 30-35 examensarbeten handleds av institutionens medarbetare årligen. Många av dessa sker i samarbete med skogsföretag eller myndigheter. 

Institutionen ansvarar ca 15 kurser inom ämnena vegetationsekologi, markvetenskap och skogsskötsel samt samarbetar med andra institutioner i ytterligare ett antal kurser. De flesta kurserna ingår i SLU:s Jägmästarutbildning, men kurserna på påbyggnadsnivå kan läsas fristående.

2010 introducerades ett nytt kurspaket på påbyggnadsnivå helt på engelska - Forest Ecology and Management. Kurserna är utvecklade för att passa såväl jägmästarutbildningen som svenska och utländska studenter med kandidatexamen.

På jägmästarprogrammet ansvarar institutionen för följande kurser (kursansvarig):


År 1:

 • Skogsekosystemet 28 hp (Göran Hallsby)
 • Botanik 4 hp (Ann Dolling) 

År 2:

 • Ekologi och skogsskötsel i norra Sverige 14 hp (Erik Valinger)
 • Rättskunskap i skogsbruket 4 hp (Göran Hallsby)
 • Ekosystemets biogeokemi och fysik 19 hp (Mikaell Ottosson-Löfvenius)

År 3:

 • Skogsskötsel & skogsbruksplanering 15 hp (Tommy Mörling)
 • Ekologi 15 hp (Michael Gundale)
 • Kandidatarbete i skogsvetenskap 15 hp (Tommy Mörling)

År 4 & 5 (fristående kurser): 

Kurspaket i Forest Ecology and Management

 • Site productivity and production ecology 15 hp (Ulrik Ilstedt)
 • Silviculture - advanced 7,5 hp (Erik Walinger)
 • Forest vegetation ecology 7,5 hp (Anders Jäderlund)
 • International silviculture 7,5 hp (Hans Sjögren)
 • Sustainable forest management of boreal forests 15 hp (Göran Hallsby)
 • Forest history 7,5 hp (Lars Östlund)
 • Fire management I 7,5 hp (Anders Granström)

 

För aktuella kursperioder och kursplaner se studentwebben.


Kontaktinformation

Tommy Mörling
Telefon +46 (0)90-786 8516
Mobil +46 (0)70-322 8516

Sidansvarig: gustaf.egnell@slu.se