Examensarbete vid skogens ekologi och skötsel

Senast ändrad: 19 februari 2020

Välkommen att göra ditt examensarbete vid Skogens ekolog och skötsel! Här finns möjlighet att göra examensarbeten inom såväl tillämpade som mer grundläggande ämnesområden.

Arbetet kan genomföras i form av uppdrag till företag och myndigheter, som en del i pågående forskningsprojekt eller baserat på egna förslag. Institutionen spänner över ett brett ämnesfält från grundläggande hydrologi, markvetenskap, ekofysiologi till tillämpade ämnen som skogsproduktion, skogsföryngring, skogshistoria och skogsskötsel. Intresserad av skog och skogsbruk i tropiska områden? Ta chansen att göra ett examensarbete i exempelvis Borneo, Kenya, Tanzania och Burkina Faso! Det finns en mängd förslag på examensarbeten i listan nedan. Hämta inspiration och idéer från projektlistan och listan över ämnesområden vid institutionen och ta kontakt med respektive handledare, alternativt prata med studierektor eller kursledare, se nedan.

Examensarbetet omfattar vanligen 20 veckors heltidsstudier (30 hp). Du arbetar självständigt tillsammans med handledare från institutionen och ev. även från företag, myndighet eller andra institutioner. När du bestämt projekt och kommit överens med handledare tar du kontakt med ämnesansvariga som ser till att du är registrerad, att det utsetts examinator och att en arbetsplan upprättas och skrivs under. Examensarbeten är klassade i ämnet skogsvetenskap. För att vara behörig krävs minst 30 hp på avancerad nivå i det ämnet.

Det finns även möjlighet att göra examensarbeten på 60 hp (40 veckor). Dessa genomförs som en del i pågående forskningsprojekt resultaten publiceras i en vetenskaplig artikel. Om du är intresserad av forskarutbildning är det en bra möjlighet att få prova en större utmaning och få en inblick i verksamheten i en forskargrupp och på institutionen. Vi har möjlighet att starta ett 60 hp arbete per termin. Förkunskapskrav avgörs från fall till fall beroende på projekt.

Ämnesområdesansvariga/kursledare:
Biologi: Ann Dolling, 090- 786 8333, ann.dolling@slu.se
Skogshushållning: Göran Hallsby, 090- 786 8470, goran.hallsby@slu.se
Markvetenskap: Ulrik Ilstedt, 090- 786 8390, ulrik.ilstedt@slu.se


Kontaktinformation

Biträdande prefekt med ansvar för grundutbildning
Gustaf Egnell
Telefon +46 (0)90-786 8455
Mobil +46 (0)70-342 7586