Forskning

Senast ändrad: 13 juni 2016
forskning.jpg

Institutionen för skogens produkter har i uppdrag att bedriva forskning, utbildning och information inom följande sex kompetensområden:

Trävetenskap
innefattar i bred bemärkelse forskning om vedens byggnad, egenskaper, liksom dess mikrobiella nedbrytning och möjliga tekniker för träskydd.

Fiberbiologi
är ett område nära relaterat till trävetenskap där man specifikt studerar morfologiska och kemiska ultrastrukturella aspekter av vedfibern under dess tillväxt.

Virkeslära
innefattar olika problemställningar kring virkesråvarans lämplighet för industriell vidareförädling.

Skogsekonomi
bygger på grundläggande kunskap och förståelse inom det företagsekonomiska området, vilket sedan specifikt tillämpas på skogsnäringens problem. 

Skogspolitik
eller Forest Policy, fokuserar på de institutionella ramverk som omger skogarnas nyttjande i ett nationellt och internationellt  kontext.

Internationellt skogsbruk
studerar, som namnet säger, förhållanden inom skogsbruk i andra länder, bl.a. Kina och Ryssland. Institutionen medverkar också i olika former av internationell utbildning.


Kontaktinformation

Geoffrey Daniel

geoffrey.daniel@slu.se

018-672489, 070-6832062

Sidansvarig: hans.fryk@slu.se