Trävetenskap

Senast ändrad: 15 maj 2016

Institutionen utför grund- och tillämpad forskning samt utbildning på trä- och träbaserade produkter, med målet att öka kunskapen kring ved och dess egenskaper. Vårt primära långsiktiga mål är att utveckla mera miljövänliga processer och produkter för skogs- och träindustrin. Forskning sker inom: träteknologi och egenskaper, vedanatomi, trä och fiber mikro/ultrastruktur, fibermodifiering, mikrobiell nedbrytning av ved och vedprodukter, ved- och svampbioteknologi, molekylär mykologi och svampekologi, träskydd och beständighet samt målat trä. Vi utför också laboratorie- och fältförsök av konventionella och alternativa träskyddsmedel och laboratoriet är ackrediterat enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005.

Forskning bedrivs även inom ramarna för forskningscentra CRUW, FuncFiber och WURC. Forskning finansieras av fakulteten och externt från VINNOVA, FORMAS, industrin samt olika stiftelser. Ett stort internationellt nätverk (bl.a. genom "EU COST actions", EU-projekt, Formas/Sida och EU-standardisering) och nationella samarbeten (bl.a. genom "centres of excellence") existerar. Institutionen driver forskar- och industrirelaterade kurser, och medverkar i kurser inom och utanför skogsfakulteten samt i Erasmusprogram.

 


Kontaktinformation

Geoffrey Daniel

geoffrey.daniel@slu.se

018-672489, 070-6832062

Sidansvarig: hans.fryk@slu.se