Träteknologi

Senast ändrad: 15 maj 2016

Målet: att utföra forskning och utveckling från konseptuella modeller till operativa tillämpningar inom träteknologi, och aktivt finna lösningar till vetenskapliga och industriella problemställningar genom att kontinuerligt finna nya möjligheter.

Vedstruktur, fysiska och mekaniska egenskaper: Kunskap om vedstruktur är en förutsättning för förståelse av mekaniska och fysiska egenskaper hos veden som sedan kan implementeras i praktiska situationer.

Trätorkning: Kvalitén av trätorkning är allmänt erkänt som en av huvudfaktorerna bakom värdebyggande processer av träprodukter, och forskningen inom detta område är starkt inriktad på att förbättra kvalitén av torkningen, sänka kostnaderna och mera effektivt utnyttja den tillgängliga utrustningen för torkning. Trätorkning kommer oundvikligen att vara kopplat till dimensions- och egenskapsförändringar i veden.

Träskydd: Forskningen är fokuserad på SWEDAC ackrediterad labb- och fälttestning samt utvärdering av kommersiella och nyutvecklade träskyddsmedel. Starka relationer med industrin och medverkan i europeiska standardiserings program är del av arbetet för att främja miljövänliga skyddsmetoder och produkter (ackrediterad testning).

Trämodifiering:  Rör utveckling av modifierat virke med förbättrade egenskaper eller beständighet. Prestanda för värme-, olje- och kiselbehandling testas och analyseras.

Växt- och vedbaserade produkter: Forskning på växt- och vedbaserade produkter fokuserar på kritiska behov inom industrin och spänner över grundläggande forskningsområden som adhesion och lim, tillverkningen av nya biokompositmaterial, materialvetenskap till tillverkningen av nya produkter.

Utbildning: Intuitionen för Skogens produkter är aktivt engagerad i träteknologi klustret vid NOVA universitet och erbjuder doktorandkurser som blandar föreläsningar och praktik för att sprida kunskap om aktuella och framtida forskningsmöjligheter för nyskapande träteknologier. Vi erbjuder årligen en kurs i traditionellt industriellt träskydd, för att sprida kunskap om nuvarande praxis.

 


Kontaktinformation

Nasko Terziev

nasko.terziev@slu.se

018-672589, 070-6672589

Sidansvarig: hans.fryk@slu.se