Virkeslära

Senast ändrad: 15 maj 2016

Virkeslära är en länk mellan skogsbruket och den industriella förädlingen och ämnet är ett för skogsfakulteten unikt område. Det skiljer sig från träteknologi, träkemi och trämateriallära genom sin koppling över hela förädlingskedjan från skogen till industrin. Genom kunskap om de tillväxtförutsättningar, de skötselåtgärder och den övriga påverkan som träden i ett skogsbestånd har utsatts för kan en rad virkesegenskaper beräknas. Eftersom många värdekedjor grundläggs i skogen krävs kunskaper och verktyg för att kunna nå hög effektivitet i tillredningen och fördelningen av skogens produkter med hänsyn till trädens och beståndens egenskaper, priser mm.


Kontaktinformation

Nasko Terziev

nasko.terziev@slu.se

018-672589, 070-6672589

Sidansvarig: hans.fryk@slu.se