Sveriges lantbruksuniversitet

Personal vid institutionen för skogens produkter


Antal sökresultat: 2
Hans Fryk
Hans Fryk
Extern resurs vid Institutionen för skogens produkter; Avdelningen för skogens produkter och marknad, gemensamt

Telefon: 018-672518
E-post: hans.fryk@slu.se

Postadress:
Skogens produkter, SPM, Box 7008

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Hus, Ulls väg 27/ Vallv 9C-D , UppsalaMagnus Larsson
Magnus Larsson
Extern resurs vid Institutionen för skogens produkter; Avdelningen för skogens produkter och marknad, gemensamt

Telefon: 060-193303, 070-3418538
E-post: magnus.c.larsson@slu.se

Postadress:
Skogens produkter, SPM, Box 7008

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Hus, Ulls väg 27/ Vallv 9C-D