Klimatdata

Senast ändrad: 07 januari 2019

Enheten publicerar i första hand årsrapporter för vädret på försöksparkerna, men också rapportserier av andra miljöanalysstudier, t.ex. marknära ozon, fenologi och bärprognoser.

Mer detaljerade väderdata, ner till 10-minuters medelvärden/summor, och längre tidsserier går att få på begäran.

Fakta:

Vädersida anpassad för mobilen


Kontaktinformation
Sidansvarig: ola.langvall@slu.se