Fenologi

Senast ändrad: 16 maj 2018

På försöksparkerna i Asa, Tönnersjöheden, Siljansfors och Vindeln görs fenologiska observationer på björk, gran och tall samt blåbärs- och lingonris. På träden följs skottskjutning, höstlövsfärgning, lövfällning och blomning, på bärriset räknas blommor, kart och mogna bär. Detta projekt startade 2006.

Dessa fenologiobservationer är en del av SLU:s fortlöpande miljöanalys. Den visar på de väderberoende årstidsväxlingarna, som i framtiden kan komma att förskjutas genom ett förändrat klimat. Dessa observationer kan påvisa de biologiska effekterna av klimatförändringar, men också vara till hjälp för t.ex. satellitbildstolkning, frostriskbedömningar.

I fältarbetsinstruktionen kan du se hur mätningarna är gjorda och de olika faserna i skottens utveckling respektive blomning är definierade.

 

Fakta:

Figur 1. Glasbjörkens knopp- och bladtillväxt under åren 2006-2017 i Vindeln

Figur 2. Glasbjörkens relativa knopp- och bladtillväxt under åren 2016-2017 i Vindeln, medelutveckling och enskilda års utveckling.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716

Sidansvarig: ola.langvall@slu.se