Fältforskning

Senast ändrad: 30 augusti 2019

Enheten för skoglig fältforskning är drivande när det gäller forskningsverksamhet med fältanknytning. Förutom att vara utförare av fältarbeten, driver eller deltar enheten i ett flertal fältanknutna projekt.

Enheten upprätthåller en hög kompetens inom försöksdesign, försöksutläggning, provtagnings- och inmätningsmetoder samt beräkningsmetoder av fältanknutet datamaterial.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716