Fältförsök

Senast ändrad: 30 augusti 2019
Kvalitetsgallringsförsöket 037.JPG

Enheten för skoglig fältforskning ansvarar för skötsel och underhåll av SLU:s skogliga långtidsförsök.

Fältförsök har alltid varit en mycket viktig vetenskaplig arbetsmetod för den skogliga forskningen i Sverige och i andra länder. De långsiktiga fältförsöken har gett avgörande bidrag till vår kunskap om skog och skogbruk och har haft en mycket stor betydelse för skogsbrukets utveckling i Sverige och därmed bidragit till landets industrialisering och utveckling till välfärdssamhälle.

Försöken utgör en viktig kunskapskälla och internationella och svenska publikationer härrör från de långsiktiga fältförsöken. Vi bedömer att cirka en femtedel av de internationella publikationerna vid SLU:s skogsvetenskapliga fakultet sedan 1990 har utnyttjat långsiktiga fältförsök. Långsiktiga fältförsök är också av mycket stor betydelse för fakultetens grundutbildning, forskarutbildning, fort- och vidareutbildning samt exkursioner.

Skogsfakulteten vid SLU har efter sin senaste översyn ca 1 800 långsiktiga fältförsök som täcker in ett flertal ämnesområden och ett stort antal frågeställningar. Ansvaret för att upprätthålla försöken och tillhandahålla data ligger på Enheten för skoglig fältforskning.

forsoksyta1.jpg
Försöksyta 1

Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716

Sidansvarig: ola.langvall@slu.se