Försöksdatabaser

Senast ändrad: 30 augusti 2019
silvaboreal.JPG

Information om (metadata) de skogliga fältförsöken finns samlade i några databaser, som listas nedan.

SilvaBoreal

Silvaboreal är en svensk registerdatabas över skogliga fältförsök. Syftet med den är att i första hand öka tillgängligheten av den information som är knuten till skogliga fältförsök och demonstrationsytor runt om i landet. Mängden information är stor och har hittills varit väl utnyttjad resurs.

Vem står bakom Silvaboreal?

Silvaboreal ägs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och administreras av Enheten för skoglig fältforskning. Skogforsk, Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, IVL och Sveaskog deltar också i utvecklingen och uppbyggnaden av Silvaboreal.

Vision för databasen

Förhoppningen är att Silvaboreal blir en efterfrågad och väl använd kunskapsbank över skogliga fältförsök för såväl forskning som det praktiska skogsbruket.

ESF:s Fältförsöksdatabas

 Denna databas innehåller rådata från fältförsök som inmätts med Fältdatasystemet. Detta tillhandahåller skoglig statistik från försöksytorna i s.k. statistikkort (se exempel nedan).


Kontaktinformation
Sidansvarig: ola.langvall@slu.se