Försöksdatabaser

Senast ändrad: 20 februari 2018
silvaboreal.JPG

Information om (metadata) de skogliga fältförsöken finns samlade i några databaser, som listas nedan.

SilvaBoreal

Silvaboreal är en svensk registerdatabas över skogliga fältförsök. Syftet med den är att i första hand öka tillgängligheten av den information som är knuten till skogliga fältförsök och demonstrationsytor runt om i landet. Mängden information är stor och har hittills varit såväl en svår- som underutnyttjad resurs.

Vem står bakom Silvaboreal?

Silvaboreal ägs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och administreras av Enheten för skoglig fältforskning. Skogforsk, Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, IVL och Sveaskog deltar också i utvecklingen och uppbyggnaden av Silvaboreal.

Vision för databasen

Förhoppningen är att Silvaboreal blir en efterfrågad och väl använd kunskapsbank över skogliga fältförsök för såväl forskning som det praktiska skogsbruket.

ESF:s Fältförsöksdatabas

 Denna databas innehåller rådata från fältförsök som inmätts med Fältdatasystemet. Detta tillhandahåller skoglig statistik från försöksytorna i s.k. statistikkort (se exempel nedan).

Noltfox

Nordens gemensamma databas över skogliga långtidsförsök heter NOLTFOX. Där finns allt från genetik, förädling, beståndsbehandling, skogsproduktion till ekosystemforskning, bioenergi och julgranar! 

 

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: ola.langvall@slu.se