Skogliga försöksparker och forskningsstationer

Senast ändrad: 14 juni 2019
ESF_Sverige.png

Försöksparkerna tillhandahåller mark för olika typer av fältförsök samt ansvarar för anläggning, underhåll och datainsamling. I speciella program studeras förändringar i vegetation, skogsbestånd och omgivningsförhållanden i luft och mark. Försöksverksamheten omfattar såväl grundläggande som mer praktiskt inriktade studier.

Historik

Redan då de första försöksparkerna byggdes upp beslöt man att verksamheten skulle ha en bred inriktning. Stora resurser satsades på inventering av bl.a. markförhållanden, vegetation och skogstillstånd. Man inrättade även meteorologiska stationer, vars data sammanställs i årliga rapporter.

På flera av försöksparkerna finns personal stationerad året om. Dessutom finns för varje försökspark en vetenskaplig rådgivare. Omfattande exkursionsverksamhet bedrivs med såväl svenska som utländska grupper som besökare.

Enhetens försöksparker och forskningsstationer

Fakta:

En försökspark är ett markområde som avsatts speciellt för att kunna användas för fältforskning i fältförsök, för provtagningar eller långsiktig övervakning av t.ex. ett avrinningsområde.

Personalen vid forskningsstationerna administrerar försöksparkerna och utför åtgärder, inmätningar och underhåller fältförsök över hela landet.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716

Sidansvarig: ola.langvall@slu.se