Hitta till oss

Senast ändrad: 12 maj 2016
Svartbergets-fältforskningsstation-flygbild-web.jpg

Svartbergets fältstation ligger på Svartberget ca 6 km nordväst om Vindelns centralort.

Det finns två vägar att välja på för att komma från Vindeln till oss:

1) Kör 363 mot Hällnäs. Tag höger mot Aborrtjärn vid skylten "Svartbergets försökspark", fortsätt igenom Aborrtjärns by  och tag vänster vid skylten "Svartbergets fältstation 1 km". Kör uppför backen och du är vid Svartbergets fältstation.

2) Kör vägen mot Botsmark. Tag vänster vid skylten "Svartbergets försökspark" och fortsätt rakt fram förbi tre gårdar, tag höger vid skylten Svartbergets fältstation 1 km. Kör uppför backen och du är vid Svartbergets fältstation.


Kontaktinformation

Charlotta Erefur, Parkchef
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
charlotta.erefur@slu.se, 0933-615 76 4748, 070-2524702

Sidansvarig: charlotta.erefur@slu.se