Flödesmätningar

Senast ändrad: 19 juni 2016

Inom Krycklan övervakas flödet kontinueligt vid flera av våra provtagningsstationer. På denna sida kan du se den senaste flödesdatan i realtid från ett urval av dessa stationer.


Kontaktinformation

Hjalmar Laudon, Professor i skogslandskapets biogeokemi 
Institution för skogens ekologi och skötsel, SLU
Hjalmar.Laudon@slu.se, (arbete) 090 786 85 84, (hem) 0935 401 81, 070-560 66 25

Peder Blomkvist, Förste Tekniker
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
peder.blomkvist@slu.se, 090-786 8366

Sidansvarig: kim.lindgren@slu.se