Personal på Svartberget

Senast ändrad: 16 februari 2018
14_gruppfoto_415_2.jpg

Här arbetar ett tiotal personer: försökstekniker, forskningsingenjörer, administrativ och säsongsanställd personal.

Parkchef

Tomas Lundmark

Adress

SLU, Enheten för skoglig fältforskning
Svartbergets forskningsstation
922 91 Vindeln


Kontakta vår Personal

Tommy Andersson, Försökstekniker
Instutitionen för norrlänsk jordbruksvetenskap (NJV), SLU
tommy.andersson@slu.se, 076-832 0444

Peder Blomkvist, Förste Tekniker
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
peder.blomkvist@slu.se, 090-786 8366

Charlotta Erefur, Parkchef
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
charlotta.erefur@slu.se, 0933-615 76 4748, 070-2524702

Mikael Holmlund, Försökstekniker
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
mikael.jo.holmlund@slu.se, 0933-52080, 0730-554199

Eric Larmanou, Forskningsingenjör
Vindeln gemensamt, SLU
eric.larmanou@slu.se

Kim Lindgren, Databasadministratör
Vindeln gemensamt, SLU
kim.lindgren@slu.se, 070-548 9615

Pernilla Löfvenius, Försökstekniker
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
pernilla.lofvenius@slu.se, 070-6317433

Ida Manfredsson, Försökstekniker
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
ida.manfredsson@slu.se, 0933-61564, 070-576 5636

Per Marklund, Forskningsingenjör
Vindeln gemensamt, SLU
per.marklund@slu.se

Hans-Göran Nilsson, Försökstekniker
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
hans-goran.nilsson@slu.se, 0933-615 43, 070-344 1658

Jan-Peter Nordmark, Ekonom
Vindeln gemensamt, SLU
jan-peter.nordmark@slu.se, 090-786 8770, 070-315 0325

Ulla Nylander, Forskningsassistent
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
ulla.nylander@slu.se, 070-583 8986

Ola Olofsson, Försöksbiträde
Vindeln gemensamt, SLU
ola.olofsson@slu.se

Mikaell Ottosson Löfvenius, Universitetslektor
Enheten för produktionsekologi, SLU
mikaell.ottosson.lofvenius@slu.se, 090-7868327, 0933-61531

Giuseppe De Simon, Forskningsingenjör
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
giuseppe.de.simon@slu.se, 070-278 81 09

Viktor Sjöblom, Försöksassistent
Vindeln gemensamt, SLU
viktor.sjoblom@slu.se, 070-229 8214

Johannes Tiwari, Försökstekniker
Vindeln gemensamt, SLU
johannes.tiwari@slu.se, 072-553 7901

Holger Tülp, Forskningsingenjör
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
holger.tulp@slu.se

Sidansvarig: kim.lindgren@slu.se