Personal på Svartberget

Senast ändrad: 29 augusti 2017
14_gruppfoto_415_2.jpg

Här arbetar ett tiotal personer: försökstekniker, forskningsingenjörer, administrativ och säsongsanställd personal.

Parkchef

Charlotta Erefur
070-252 4702

Adress

SLU, Enheten för skoglig fältforskning
Svartbergets forskningsstation
922 91 Vindeln


Kontakta vår Personal

Tommy Andersson, Försökstekniker
Instutitionen för norrlänsk jordbruksvetenskap (NJV), SLU
tommy.andersson@slu.se, 076-832 0444

Peder Blomkvist, Förste Tekniker
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
peder.blomkvist@slu.se, 090-786 8366

Charlotta Erefur, Parkchef
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
charlotta.erefur@slu.se, 0933-615 76 4748, 070-2524702

Mikael Holmlund, Försökstekniker
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
mikael.jo.holmlund@slu.se, 0933-52080, 0730-554199

Eric Larmanou, Forskningsingenjör
Vindeln gemensamt, SLU
eric.larmanou@slu.se

Kim Lindgren, Databasadministratör
Vindeln gemensamt, SLU
kim.lindgren@slu.se, 070-548 9615

Pernilla Löfvenius, Försökstekniker
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
pernilla.lofvenius@slu.se, 070-6317433

Ida Manfredsson, Försökstekniker
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
ida.manfredsson@slu.se, 0933-61564, 070-576 5636

Per Marklund, Forskningsingenjör
Vindeln gemensamt, SLU
per.marklund@slu.se

Hans-Göran Nilsson, Försökstekniker
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
hans-goran.nilsson@slu.se, 0933-615 43, 070-344 1658

Jan-Peter Nordmark, Ekonom
Vindeln gemensamt, SLU
jan-peter.nordmark@slu.se, 090-786 8770, 070-315 0325

Ulla Nylander, Forskningsassistent
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
ulla.nylander@slu.se, 070-583 8986

Ola Olofsson, Försöksbiträde
Vindeln gemensamt, SLU
ola.olofsson@slu.se

Mikaell Ottosson Löfvenius, Universitetslektor
Enheten för produktionsekologi, SLU
mikaell.ottosson.lofvenius@slu.se, 090-7868327, 0933-61531

Giuseppe De Simon, Forskningsingenjör
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
giuseppe.de.simon@slu.se, 070-278 81 09

Viktor Sjöblom, Försöksassistent
Vindeln gemensamt, SLU
viktor.sjoblom@slu.se, 070-229 8214

Johannes Tiwari, Försökstekniker
Vindeln gemensamt, SLU
johannes.tiwari@slu.se, 072-553 7901

Holger Tülp, Forskningsingenjör
Enheten för skoglig fältforskning, SLU
holger.tulp@slu.se

Sidansvarig: kim.lindgren@slu.se