Försök 214 - Siljansfors

Senast ändrad: 09 oktober 2019

Försökstyp
Proveniensförsök.
Pinus contorta.Bilden visar provenienslokaler för ingående provenienser.

Syfte
Tidigare erfarenheter visar att ett träds proveniens har stor betydelse för överlevnad och tillväxt. Försökets mål är att visa den lämpligaste proveniensen av contortatall för vår mark och vårt klimat.

Försöksdesign
Inom försöket finns en avdelning för varje proveniens (15 st) samt en avdelning för inhemsk tall (1st), Pinus sylvestris. Det finns tre upprepningar som gör totalt 48st avdelningar. En typisk avdelning är 18 x 24 m med en planteringsförband på 1,5 x 1,5 m. Det ger 192 st plantor per avdelning.

Försökshistorik
juni 1962 - Försöksanläggning
juli 1982 - Mätning och röjning
feb 1999 - Mätning och gallring
1962 - 1992 - Försöksytan skyddades mot älg och rådjur med skyddsstängsel

Datainsamling
- Höjd
- Diameter i brösthöjd
- Registrering av skador

Resultat
Volym per ha, 1999.

 

Fakta:

Med proveniens menas den breddgrad och höjd över havet som fröet härstammar ifrån.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716