Försök 44 - Siljansfors

Senast ändrad: 09 oktober 2019

Försöket anlades 1923 i ett bestånd som uppkommit genom naturlig föryngring 1864.

Försökstyp
Gallringsförsök.
Pinus sylvestris.

Syfte
Jämförelse av tillväxten i en avdelning som gallrats regelbundet med tillväxten i en avdelning som lämnats orörd.

Försöksdesign
Avdelning 1: 0,122 ha.
Avdelning 2: 0,148 ha.

Skötselåtgärder
Avdelning 1
Gallring vid sex tillfällen när beståndets ålder var: 60, 69 , 78, 88, 84, 104 år.
Avdelning 2 (Kontrollavdelning)
Självgallring. Inga aktiva åtgärder.

Datainsamling
Försök 44 har mätts vid nio tillfällen under åren 1923 till 2000.
Mätdata omfattar:
- Diameter på varje träd.
- Höjd, krongränshöjd och barktjocklek på ett slumpmässigt urval av provträd.

Material
Utvecklingsdiagram för avdelning 2, 1923-2000.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716