Årsberättelser

Senast ändrad: 17 november 2016

Varje år ger Siljansfors försökspark ut en sammanställning över årets arbete.

2012, 2011, 2010

2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990


Kontaktinformation

Christer Karlsson Försöksledare, SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84