Siljansfors Skogsmuseum

Senast ändrad: 31 maj 2016

Centralt i försöksparken ligger Siljansfors Skogsmuseum. Ett friluftsmuseum där olika skogsanläggningar som t.ex. eldpallkoja, kolmila och tjärdal är uppbyggda i sin naturliga miljö.

Här finns även två utställningshallar som inbjuder till spännande upptäckter om skogbrukets utveckling under de senaste 100 åren. Bland utställningarna berörs hyggesbränning, markberedning, sådd och plantering, röjning, flottning, mätning, verktyg och redskap.I museeområdet finns det en omfattande historisk samling av skogskojar, vagnar och maskiner.

Vid museet finns en cafeteria där mat och kaffe serveras. MILAN heter samlingslokalen som kan hyras för konferenser, utbildningar, fester mm. Här finns även en modell av Siljansfors järnbruk vid mitten av 1800-talet.

Fakta:

Siljansfors Skogsmuseum har öppet dagligen under sommarsäsongen och kan öppnas vid andra tillfällen efter överenskommelse. För mer information om museet, dess föremål, program och öppettider hänvisar vi till museets egen webbplats.


Kontaktinformation

Christer Karlsson Försöksledare, SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84