Skogliga exkursioner

Senast ändrad: 31 maj 2016

Program och material

Skogsmästarskolan 2012-08-28

Program för Skogsmästarskolan 2012-08-28.pdf
9082 Blädning.pdf
9229 Trädslagsförsök.pdf
9404 Timmerställning och fröträdsval.pdf
9290 Gödsling av fröträd.pdf
Groddplantor.pdf

Skogsmästarskolan 2011-08-26

Blädning Dimensionsavverkning mm Sf 22.pdf
Naturligföryngring av tall.pdf
Skogsmästarskolan 2011-08-26.doc
Trädslagsförsök 9237 Siljansfors.pdf

LRF Konsult 2011-08-22

9229 Trädslagsförsök.pdf
9263 Gran och Kaliumbrist.pdf
Exkursionsdiagram 9038.pdf
LRF Kalibreringsövning 2011 Karta.pdf
Timmerställning 9404.pdf

Korsnäs 2011-08-11

9265 Försök med röjningsförband och stamkvistning.pdf
Gallringsförsök i tall 9289.pdf
Röjnings och gallringsförsök 9621.pdf
Röjningsförsök i tall 9288.pdf

 • Tidigare exkursioner

 • Linnéuniversitetet, Växjö 2010-10-23
 • Linnéuniversitetet, Växjö 2010-10-01
 • Siljan Skog AB 2010-06-23
 • Svenska Lövträdsföreningens lärkexkursion 2010-06-17
 • Jälla Naturbruksgymnasium 2010-06-14/15
 • Högskolan Dalarna 2010-04-23
 • Jägmästarkursen 2009-10-08/09
 • Skogsmästarskolan 2009-08-25
 • Korsnäs 2009-08-05
 • Jällaskolan 2009-06-11/12
 • Jägmästarkursen 2008-10-2/3
 • Gammelkroppa Skogsskolan 2008-09-18
 • Skogsmästarskolan 2008-08-20
 • Jällaskolan 2008-06-12/13
 • Jägmästarkursen 2007-09-27/28
 • Skogsmästarskolan 2007-08-24
 • Jällaskolan 14-15 juni 2007
 • Skogsmästarskolan 2006-08-25
 • Gammelkroppa Skogsskola 2006-08-22
 • Föreningen Skogen 2006-06-17

Kontaktinformation

Christer Karlsson Försöksledare, SLU, Enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors försökspark, christer.karlsson@slu.se 0250-134 84, SLU-ankn. 4725, 070-304 57 84