Klimatvariabler

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Mätvariabler

Mätplats*

Mäthöjd/djup

Globalstrålning

HY, HE, KU

1.7 m

PAR

HY

1.7 m (under vegetationsperioden)

Nettostrålning

HY

1.7 m

Solskenstid

HY

1.7 m

Lufttemperatur

HY, HE, GG, KU

1.7 m

Lufttemperatur

HY, HE, KU

0.25 m

Luftfuktighet

HY, HE, KU

1.7 m

Marktemperatur

HY

0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 m

 

HE

0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 1.6, 2.0 m

 

GG

0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 m

 

HY, HE, KU

0.1, 0.2 m utan markvegetation

Markfuktighet

HY

0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 m

 

HE

0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7,0.8, 0.9, 1.0,1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 m

 

GG

0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5,0.6, 0.7, 0.8, 1.0 m

 

HY, HE

0.1, 0.2 m utan markvegetation

Vindriktning

MA

38 m

Vindhastighet

MA

38 m

Nederbördsmängd

HY, HE, KU

1.6 m

Nederbördstid

HY

1.6 m

Snödjup

HY, HE, GG, KU

 

Snötäthet

HY, HE, GG

 

Tjäldjup

HY, HE, GG

 

Avdunstning

HY, Beräkning enl. Penman

 

 

* Referensmätplatser inom Svartbergets försökspark: Mätplats HY: Öppen skogfri mark på moränsluttning, 225 m ö h.
Mätplats HE; Öppen skogfri mark på plan sedimentmark, 178 m ö h.
Mätplats GG och MA: Sluten granskog på moränsluttning, 232 m ö m.
Mätplats NY: Avrinningsområde på moränsluttning. * Referensmätplats inom Kulbäckslidens försökspark:
 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation