Kontakta Enheten för Skoglig Fältforskning

Senast ändrad: 21 oktober 2022

Enheten för skoglig fältforskning tillhör fakulteten för skogsforskning och har sitt administrativa säte på Svartberget i Vindeln.

Ledningsgruppen

Tomas Lundmark-  Enhetsföreståndare
tomas.lundmark@slu.se
070-631 7412

Charlotta Erefur - Samordnare för enheten
charlotta.erefur@slu.se
070-252 4702

Jan-Peter Nordmark, Administrativ chef
jan-peter.nordmark@slu.se
070-315 0325

Kim Lindgren, - IT-samordnare
kim.lindgren@slu.se
070-548 9615

Postadress

SLU, Enheten för skoglig fältforskning
c/o Institutionen för ekologi och skötsel
901 83 Umeå

Stationsföreståndare

Wilhelm Lönnqvist, Parkchef på Asas försöksparker
wilhelm.lonnqvist@slu.se

Ulf Johansson, Parkchef på Tönnersjöheden och Skarhult
ulf.johansson@slu.se
070-568 1944

Ola Langvall, Parkchef på Siljansfors och Jädraås
ola.langvall@slu.se
0472-263 180

Johan Westin, Parkchef på Vindelns försöksparker
johan.westin@slu.se
070-346 9459