LTER-stationer

Senast ändrad: 07 januari 2019

Enhetens försöksparker och fältforskningsstationer ingår i Sveriges LTER-nätverk.

Asa LTER

Asa LTER består av den skogliga tillväxtparken, försöksparken, FutMon-områdena Sandbäcken och Ängavägen och fältforskningsstationen i Asa, samt IM-området i Aneboda.

Siljansfors LTER

Svartberget LTER

Tönnersjöheden LTER

LTER-området Tönnersjöheden består av två studieområden, Tönnersjöhedens och Skarhults försöksparker. 

Fakta:

LTER Sweden är ett nätverk för svenska forskningsstationer och områden som ägnar sig åt långsiktig miljöövervakning och ekologisk forskning. Nätverket är öppet för alla som uppfyller kraven som ställts upp av LTER Sweden och moderorganisationen LTER Europe.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716

Sidansvarig: ola.langvall@slu.se