Fenologi

Senast ändrad: 10 januari 2017
DSC00133.JPG

På försöksparkerna i Asa, Tönnersjöheden, Siljansfors och Vindeln samt vid Skogis i Umeå, görs fenologiska observationer på björk, gran och tall samt blåbärs- och lingonris (endast försöksparkerna). På träden följs skottskjutning, lövfällning och blomning, på bärriset räknas blommor, kart och mogna bär. Detta projekt startade 2006.

Dessa fenologiobservationer är en del av SLU:s fortlöpande miljöanalys. Den visar på de väderberoende årstidsväxlingarna, som i framtiden kan komma att förskjutas genom ett förändrat klimat. Dessa observationer kan påvisa de biologiska effekterna av klimatförändringar, men också vara till hjälp för t.ex. satellitbildstolkning, frostriskbedömningar.

Pågående observationer redovisas här i diagramform, där du kan följa björkens, granens och tallens utveckling i olika delar av landet. Vanligtvis uppdateras data en gång i veckan.

I fältarbetsinstruktionen kan du se hur mätningarna är gjorda och de olika faserna i skottens utveckling respektive blomning är definierade.

 


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716

Sidansvarig: ola.langvall@slu.se