Om oss

Senast ändrad: 19 maj 2016
14_gruppfoto_415_2.jpg

Enheten för skoglig fältforskning bildades 2004. Den tillhör fakulteten för skogsforskning och har sitt administrativa säte på Svartberget i Vindeln.

Personalen är fördelad på följande orter; Svartberget, Siljansfors, Asa och Tönnersjöheden. För information om var och vilka som befinner sig på respektive fältstation, följ länkarna nedan.

Kontakt

Föreståndare

Tomas Lundmark
070-631 74 12

Hela personalen

Adress

SLU, Enheten för skoglig fältforskning
c/o Institutionen för ekologi och skötsel
901 83 Umeå


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716